KONING WILLEM I (soeverein vorst 1813-1815; koning 1815-1840)

   
Momenteel geen munten Willem I op voorraad.