Historiepenningen 17e eeuw
1601 - 1650

Alle illustraties zijn niet op ware grootte, let op de diameter in de tekst!

Please check the text for the correct diameters of the medals as the photos are not actual size!

 

1602. Inname van Grave door prins Maurits. Door G, van Bylaer. Vz. borstbeeld Maurits naar rechts. Kz. bloeiende oranjeboom bij boomstronk.
Zilver 35 mm [24,34 gram]., vL I-569.3. Ruim zeer fraai. 600,00

N.B. Mogelijk een afslag op dubbel gewicht (piedfort).
1604. Noordwijk. Overlijden Janus Dousa, Heer van Noordwijk en Kattendijke. Vz. borstbeeld van Dousa iets naar links. Kz. tafel waarop sabel en boek.
Zilvewr gegoten 60 mm. [50,35 gram]. vL I-200 (daar op 1574); Hofstee 2 (daar later werk). Prachtig. 1150,00

N.B. Janus Dousa, oftewel Johan van der Does, was van 1575 to 1604 de eerste curator van de Leidse universiteit, tevens bibliothecaris van 1587 to 1593.

Gebruikte afkortingen (abbrevations used):

Du = J.F.Dugniolle; Le Jeton historique des dix-sept provinces des Pays-Bas. Bruxelles 1876/1880.

JMP = Jaarboek Genootschap voor Munt- en Penningkunde. Jaargangen 1914 - heden.

KPK = Catalogus der Nederlandsche en op Nederland betrekking hebbende gedenkpenningen in het bezit van het
Koninklijk Penningkabinet van Munten, Penningen en Gesneden Stenen. Deel I: tot 1702. 's-Gravenhage 1903.

vL = Gerard van Loon; beschrijving der Nederlandsche Historiepenningen 1555-1716. Vier delen, 's-Graavenhage 1723/1731.

MI = E.Hawkins et al; Medallic Illustrations of British history. Two volumes. London 1855.