Historiepenningen 16e eeuw & vroeger

Alle illustraties zijn niet op ware grootte, let op de diameter in de tekst!

Please check the text for the correct diameters of the medals as the photos are not actual size!

1575. Afgebroken vredesonderhandelingen te Breda. Vz. naar links gaande leeuw met geheven zwaard en schild binnen Hollandse tuin. Kz. grote vrijheidshoed tussen jaartal.
Zilver 29-30 mm., 6,03 gram. vL I-204; Dugniolle 2647; Tas 121. Niet geheel rond plaatje. Zeer fraai. 250,00
1586. Inname van Neuss door Parma. Vz. gekroonde wapenschilden van Vlaanderen & Brabant, verbonden door een lint. Kz. gekroond wapenschild Philips II, omhangen met het keten van het Gulden Vlies.
Zilver 29 mm., 6,55 gram. vL I-371.3; Dugniolle 3107; Tas 231. Prachtig. 350,00

Gebruikte afkortingen (abbrevations used):

Du = J.F.Dugniolle; Le Jeton historique des dix-sept provinces des Pays-Bas. Bruxelles 1876/1880.

DPR = J.Dirks; Penningkundig Repertorium. Vier delen. Leeuwarden 1879-1891.

JMP = Jaarboek Genootschap voor Munt- en Penningkunde. Jaargangen 1914 - heden.

KPK = Catalogus der Nederlandsche en op Nederland betrekking hebbende gedenkpenningen in het bezit van het
Koninklijk Penningkabinet van Munten, Penningen en Gesneden Stenen. Deel I: tot 1702. 's-Gravenhage 1903.

vL = Gerard van Loon; beschrijving der Nederlandsche Historiepenningen 1555-1716. Vier delen, 's-Graavenhage 1723/1731.

MI = E.Hawkins et al; Medallic Illustrations of British history. Two volumes. London 1855.