Historiepenningen 18e eeuw
1701 - 1710

Gebruikte afkortingen (abbrevations used):

Bemolt = A.J.Bemolt van Loghum Slaterus; Nederlandse familiepenningen tot 1813. Zutphen 1981.

KPK = Catalogus der Nederlandsche en op Nederland betrekking hebbende gedenkpenningen in het bezit van het
Koninklijk Penningkabinet van Munten, Penningen en Gesneden Stenen. Deel II: 1703-1813. s-Gravenhage 1906.

vL = Gerard van Loon; beschrijving der Nederlandsche Historiepenningen 1555-1716. Vier delen, s-Graavenhage 1723/1731.

Alle illustraties zijn niet op ware grootte, let op de diameter in de tekst!

Please check the text for the correct diameters of the medals as the photos are not actual size!

1706. 50-Jarig huwelijk Adriaan van Loon & Cornelia Hunthum. Vz. staande man en vrouw in antieke kledij bij tempel met brandend altaar. Kz. 14-regelig gedicht: DRIE MAALEN SCHONK DE GOEDE GODT MYN OUDERS AGTEREEN HET LOT, VAN VYFTIG JAAR GETROUT TE LEVEN: WIJ VOLGEN DAT GEZEGENT SPOOR EN DANKEN DAAR DEN HEMEL VOOR, DIE 'T OOK GELUST HEEFT ONS TE GEVEN
Zilver 44,5 mm. [31,81 gram]. DPR II-2832; Bemolt 647. Prachtig. 375,00