Historiepenningen 18e eeuw
1751 - 1760

1759. Brussel. Minister Karl Johann Philip Cobenzl benoemd tot Ridder van het Gulden Vlies. Door J. Roettiers. Vz. borstbeeld naar rechts. Kz. opengeslagen boek omrond door ketting van het Gulden Vlies.
Zilver 33 mm., De Coster 816. Zeer fraai. 75,00

Gebruikte afkortingen (abbrevations used):

Bemolt = A.J.Bemolt van Loghum Slaterus; Nederlandse familiepenningen tot 1813. Zutphen 1981.

DPR = J.Dirks; Penningkundig Repertorium. Vier delen. Leeuwarden 1879-1891.

KPK = Catalogus der Nederlandsche en op Nederland betrekking hebbende gedenkpenningen in het bezit van het
Koninklijk Penningkabinet van Munten, Penningen en Gesneden Stenen. Deel II: 1703-1813. s-Gravenhage 1906.

VvL = Vervolg van Loon. Beschrijving der Nederlandsche Historiepenningen 1716-1806 ten vervolge op het
werk van Mr.Gerard van Loon. Tien delen. Amsterdam 1822-1869.

Alle illustraties zijn niet op ware grootte, let op de diameter in de tekst!

Please check the text for the correct diameters of the medals as the photos are not actual size!