Historiepenningen 18e eeuw
1771 - 1780

1773. Tweede eeuwfeest onzet Alkmaar. Door (Theo van Berckel). Vz. zittende stedenmaagd vertrapt het geweld. Kz. Godsdienst graveert op zuil.
Zilver 27,5 mm., VvL 484. Prachtig. 90,00

Boeken over penningen zijn in het algemeen niet dik gezaaid. Toch vindt u een aardige selectie in onze rubriek: Numismatische literatuur - penningen, tokens, draagmedailles.
Books on medals can be found in our section: Numismatic literature - medals, tokens, decorations.

1780. Nieuwjaarspenning. Door J.M. Lageman. Vz. Onder alziend oog knielende vrouw met slangenrond en rokende pot. Omschrift: PIETATE ACTIVA Kz. staande vrouw bij bloeiend boompje. Omschrift: MORTE & VITA
Zilver 26,5 mm., vgl. DPR IV-2347. Prachtig. 60,00

NB De laatste twee cijfers van het jaartal zijn gegraveerd.

Gebruikte afkortingen (abbrevations used):

Bemolt = A.J.Bemolt van Loghum Slaterus; Nederlandse familiepenningen tot 1813. Zutphen 1981.

DPR = J.Dirks; Penningkundig Repertorium. Vier delen. Leeuwarden 1879-1891.

KPK = Catalogus der Nederlandsche en op Nederland betrekking hebbende gedenkpenningen in het bezit van het
Koninklijk Penningkabinet van Munten, Penningen en Gesneden Stenen. Deel II: 1703-1813. s-Gravenhage 1906.

Snoeck = M.A.Snoek; Beschrijving van de enkele en dubbele Vroedschapspenningen of stadhuispenningen der stad s-Hertogenbosch 1704-1793. Den Bosch 1874.

VvL = Vervolg van Loon. Beschrijving der Nederlandsche Historiepenningen 1716-1806 ten vervolge op het
werk van Mr.Gerard van Loon. Tien delen. Amsterdam 1822-1869.

Alle illustraties zijn niet op ware grootte, let op de diameter in de tekst!

Please check the text for the correct diameters of the medals as the photos are not actual size!