Historiepenningen 18e eeuw
1781 - 1790

1783. Gibraltar geblokkeerd; admiraalschip Royal George gezonken (Blockade of Gibraltar).
Vz. schepen in de baai van Gibraltar. Kz. het zinkende admiraalschip.
Brons 33,5 mm., VvL 584; Eimer 800.  Vrijwel prachtig. 165,00

Gebruikte afkortingen (abbrevations used):

Bemolt = A.J.Bemolt van Loghum Slaterus; Nederlandse familiepenningen tot 1813. Zutphen 1981.

Coster = M.L.de Coster; Catalogue du cabinet de feu M.L.de Coster. Bruxelles 1885.

DPR = J.Dirks; Penningkundig Repertorium. Vier delen. Leeuwarden 1879-1891.

KPK = Catalogus der Nederlandsche en op Nederland betrekking hebbende gedenkpenningen in het bezit van het
Koninklijk Penningkabinet van Munten, Penningen en Gesneden Stenen. Deel II: 1703-1813. s-Gravenhage 1906.

Snoeck = M.A.Snoeck; Beschrijving van de enkele en dubbele Vroedschapspenningen of stadhuispenningen der stad s-Hertogenbosch 1704-1793. Den Bosch 1874.

VvL = Vervolg van Loon. Beschrijving der Nederlandsche Historiepenningen 1716-1806 ten vervolge op het werk van Mr.Gerard van Loon. Tien delen. Amsterdam 1822-1869.

Alle illustraties zijn niet op ware grootte, let op de diameter in de tekst!

Please check the text for the correct diameters of the medals as the photos are not actual size!