Historiepenningen 19e eeuw
1821 - 1830

Alle illustraties zijn niet op ware grootte, let op de diameter in de tekst!

Please check the text for the correct diameters of the medals as the photos are not actual size!

1823. Haarlem. 400 Jaar boekdrukkunst - Laurens Janszoon Coster. Door de Vries & Zn. Vz. monument L.J.Koster. Kz. tekst.
Zilver 35,5 mm., Dirks 215. Miniem deukje rand kz. (afgebeeld). Zeer fraai/prachtig.  € verkocht / sold

--: Als voren. Subliem patina. Vrijwel FDC. € 100,00

Boeken over penningen zijn in het algemeen niet dik gezaaid. Toch vindt u een aardige selectie in onze rubriek: Numismatische literatuur - penningen, tokens, draagmedailles.
Books on medals can be found in our section: Numismatic literature - medals, tokens, decorations.

Gebruikte afkortingen (abbrevations used):

Bax = W.F.Bax, R.W.H. Biemans, H.M. Boetier. "De geïllustreerde Bax [ridderorden - eretekenen - draagtekens
en penningen]. Wageningen 2021.

Dirks = J.Dirks. Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende
penningen geslagen tusschen november 1813 en november 1863. Achtdelig. 1889/1894.

HB = F.I.van Heeckeren van Brandsenburg; Beschrijving en afbeelding van Nederlandse
gedenkpenningen welke sedert 1813 tot 1838 aan 's-Rijks Munt te Utrecht zijn geslagen. Utrecht 1840.

Hofstee = N.F.Hofstee; Academia Lugduno Batava in nummis. Leiden 1980.