Historiepenningen 19e eeuw
1831 - 1840

Alle illustraties zijn niet op ware grootte, let op de diameter in de tekst!

Please check the text for the correct diameters of the medals as the photos are not actual size!

1834. Den Haag. Overlijden Gijsbert Karel Graaf van Hogendorp, geboren te Rotterdam. Door D. van der Kellen. Vz. borstbeeld ¾ rechts. Kz. tekst in eikenkrans.
Brons 52 mm. (afgebeeld), Dirks 494; HB III-12. Licht vlekje vz.  Prachtig. € 50,00

--: Als voren. Prachtig/FDC. € 85,00

N.B. Vervaardigd bij 's Rijks Munt.

1834. Den Haag. Overlijden Gijsbert Karel Graaf van Hogendorp, geboren te Rotterdam. Door M.C. de Vries jr. Vz. borstbeeld naar rechts. Kz. tekst.
Zilver 44,5 mm., Dirks 495. Prachtig. € 200,00

Boeken over penningen zijn in het algemeen niet dik gezaaid. Toch vindt u een aardige selectie in onze rubriek: Numismatische literatuur - penningen, tokens, draagmedailles.
Books on medals can be found in our section: Numismatic literature - medals, tokens, decorations.

1836. Utrecht, 200 jaar universiteit. Door D. van der Kellen jr. Vz. staande Minerva met schild en lans. Kz. negenregelige tekst in een krans van klimop en lauwertak.
Brons 53 mm., Dirks 520; Hofstee 5. Prachtig. € 35,00

(1836). Leeuwarden. Gemeentelijke erepenning. Door T.A. Keikes. Vz. gezicht op het stadhuis en face. Kz. inscriptieruimte onder tekst.
Brons 53 mm., Dirks 524. Prachtig+. € 125,00

N.B. Tjeerd Annes Keikes, zilversmid te Leeuwarden, werd beschouwd als een zeer kundig man. Hij werkte voor vele notabelen in en buiten Friesland. Zelfs koning Willem III en keizer Napoleon II hebben werk van zijn hand aangekocht. Penningen heeft Keikes niet veel vervaardigd. Van de bovenstaande erepenning zijn circa 40 stuks vervaardigd in brons, de meeste op naam gesteld.

Gebruikte afkortingen (abbrevations used):

Bax = W.F.Bax, R.W.H. Biemans, H.M. Boetier. "De geïllustreerde Bax [ridderorden - eretekenen - draagtekens
en penningen]. Wageningen 2021.

Dirks = J.Dirks. Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende
penningen geslagen tusschen november 1813 en november 1863. Achtdelig. 1889/1894.

HB = F.I.van Heeckeren van Brandsenburg; Beschrijving en afbeelding van Nederlandse
gedenkpenningen welke sedert 1813 tot 1838 aan 's-Rijks Munt te Utrecht zijn geslagen. Utrecht 1840.

JMP = Jaarboek (Koninklijk) Genootschap voor Munt- en Penningkunde. Jaargangen 1914 - heden.

Scheepen = E.van Scheepen; Penningen van Athenaeum Illustre en Universiteit van
Amsterdam. Bussum/Amsterdam 1992.