Historiepenningen 19e eeuw
1851 - 1860

Gebruikte afkortingen (abbrevations used):

Bax = W.F.Bax, R.W.H. Biemans, H.M. Boetier. "De geïllustreerde Bax [ridderorden - eretekenen - draagtekens
en penningen]. Wageningen 2021.

Dirks = J.Dirks. Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende
penningen geslagen tusschen november 1813 en november 1863. Achtdelig. 1889/1894.

Kreeft = W.Kreeft; Nederlandse maçonnieke penningen. Den Haag 1952.

Alle illustraties zijn niet op ware grootte, let op de diameter in de tekst!

Please check the text for the correct diameters of the medals as the photos are not actual size!

1853. Utrecht. Bezoek koning Willem III. Door J.P. Schouberg. Vz. hoofd Willem III naar rechts. Kz. zesregelig opschrift onder stadswapen.
Brons 28 mm., Dirks 748. Prachtig. € 25,00
1853. Amsterdam, 25 jaar administratie stadsbestedelingen. Vz. tienregelig opschrift binnen rand van sterren. Kz. tienregelig opschrift binnen gestrikte eikentakken.
Zilver 63 mm., bestaande uit twee grof gegoten plaatjes in een ring van onedel metaal. Dirks —; Coll. Dreesmann —. Prachtig. € 175,00

N.B. De in 1828 opgerichte Inrichting voor Stadsbestedelingen kwam in de plaats van het destijds opgeheven stedelijke Aalmoezeniersweeshuis. Alhoewel deze penning zeker niet een 'artistiek hoogtepunt' mag worden genoemd komt hij niet vaak voor.
1854. Den Haag. Onthulling standbeeld koning Willem II. Door J.P. Menger. Vz. het standbeeld geflankeerd door zittende vrouwen aan voet. Kz. tekst tussen eiken-lauriertak. Geboorte- en sterfdatum langs de rand.
Zilver [97,42 gram] 69 mm., Dirks 758; Bax 11.2.2. Krasjes en opgewreven. Prachtig. € 175,00
1854. Op het vervaardigen van de catalogus 'collectie J.J. Becker'. Door Van der Kellen. Vz. zittende Numismatica aan tafel, door een sphinx ondersteund, met munten of penningen en brandend olielampje. Schaal met penningen of munten en Etrurische vaas. Kz. achttienregelige tekst.
Brons 41 mm., Dirks 761. Krasje veld vz.; twee vlekjes kz. Prachtig. € 125,00

N.B. Becker verzamelde o.a. Griekse, Romeinse, Chinese, Nederlandse en Amerikaanse munten.

1856. Amsterdam. Aan Mr. M.C. van Hall, voorzitter van de arrondissementsrechtbank, op 88-jarige leeftijd. Door S.E. Elion. Vz. borstbeeld met eretekenen naar links. Kz. zevenregelige tekst.
Brons 62 mm., Dirks 775. Miniem tikje rand vz. Prachtig. € 55,00

1856. Gouden bruiloft Dr. F.J. van Maanen & Marg. Martina van der Meersch. Vz. twee, uit wolken komende, ineengeslagen handen waaronder familiewapens. Kz. tienregelig opschrift onder stralende zon.
Zilver verguld 38,3 mm., Dirks 776. Prachtig. € 90,00