Historiepenningen 20e eeuw
1911 - 1920

Alle illustraties zijn niet op ware grootte, let op de diameter in de tekst!

Please check the text for the correct diameters of the medals as the photos are not actual size!

1913. Eeuwfeest herstel onafhankelijkheid. Vz. oranjeboom in volle bloei; drieregelig opschrift door stam gedeeld. Kz. zittende vrouw met schild Nederlandse Voetbalbond en lauwertak. Voetbalwedstrijd op de achtergrond.
Zilver 40,9 mm. [32,33 gram], draagoog, keurteken in rand. KB I-1064. Prachtig. € 90,00
1914. Leiden. Antoine Franchimont 40 jaar hoogleraar organische scheikunde. Door Toon Dupuis. Vz. borstbeeld van Franchimont naar links. Kz. achtregelig opschrift.
Brons 41 mm., KB I-1104; Hofstee 33. In origineel doosje. Prachtig. € 65,00

1914. Algemeen steuncomité. Door (J.C. Wienecke). Vz. Nederlandse leeuw met geheven zwaard en pijlenbundel in Hollandse tuin. Kz. palmtak boven vuurslag tussen oranjetakken.
Zilver [105,03 gram] 65 mm., KB I-1108; CJCW 126. (afgebeeld). Prachtig. € verkocht / sold

--: Als voren. Messing 65 mm. KB I-1108; CJCW 126. Prachtig.  € 25,00

--: Als voren. Zilver 29 mm. KB I-1109; CJCW 126a. Prachtig.  € 15,00

--: Als voren. Messing 29 mm. KB I-1109; CJCW 126a. Prachtig.  € 3,00

1913. Eeuwfeest onafhankelijkheid. Door (Auguste Falise). Vz. zittende Nederlandse leeuw naar links met vaandel en opkomende zon. Kz. scène aankomst prins Willem VI te Scheveningen.
Brons 60,5 mm. Prachtig. € 50,00

N.B. Het jaartal '1913' op de voorzijde incuus.
(1914). Amsterdam. Prijspenning biljartvereeniging "K.R.A.S.". Vz. binnen ornamentale rand driehoek met keuen en biljartballen. Kz. inscriptieruimte binnen krans: '3e prijs Wisselbeker 1915'.
Zilver [ 31,06 gram] verguld 41 mm. met draagoog. KB I-1129. Prachtig. € 40,00

NB K.R.A.S. = Komt Raekt Alles Suyver
(1914). Amsterdam. Prijspenning kynologenclub 'Amsterdam'. Door (G. Devreese). Vz. in bos lopende speurhond naar links. Kz. inscriptieruimte + stadswapen.
Brons verguld, enigszins ovaal 36,5 x 33 mm. Prachtig/FDC. € 15,00
(ca. 1915). Aartsbroederschap der Heilige Familie. Vz. kind Jezus geflankeerd door Maria en Jozef. Kz. in drie medaillons de kaptitalen M (aria), J (ozef) en J (ezus).
Zilver 32,6 mm. met draagoog. Prachtig. € 20,00

N.B. Vervaardigd bij Atelier Brom, Utrecht.
Boeken over penningen zijn in het algemeen niet dik gezaaid. Toch vindt u een aardige selectie in onze rubriek: Numismatische literatuur - penningen, tokens, draagmedailles.
Books on medals can be found in our section: Numismatic literature - medals, tokens, decorations.
1916. Rotterdam. Nijverheidstentoonstelling in gebouw De Vereeniging. Vz. zittende vrouw met lauwerkrans, tandrad en aambeeld omgeven door klimop. Op de achtergrond fabrieken aan water. Kz. op-en omschrift.
Brons 41 mm., KB I-1210. Spotje vz. Prachtig. € 40,00
1917. Den Haag. Ter ere van George Frederik Lucardie. Door J.J. van Goor. Vz. borstbeeld naar links. Kz. gebouw voor Kunsten & Wetenschappen.
Brons 60 mm., KB I-1245. Lichte verkleuring voorzijde. Prachtig. € 60,00
1917. Jhr. Mr. E.N. de Brauw, 25-jarig dienstverband bij 's-Gravenhaagsche Verzekeringsmij. Door Toon Dupuis. Vz. borstbeeld naar rechts. Kz. tienregelig opschrift.
Brons 50 mm., KB I-1253; Landi 10. Prachtig. € 75,00

 

 

1917. Hilversum. Opening Gemeenlandshuis Vereeniging Stad en Lande Gooiland. Door (J.J. van Goor). Vz. het Gemeenlandshuis. Kz. dubbelkoppige adelaar.
Brons 50 mm., KB I-1255. Prachtig (afgebeeld). verkocht / sold

--: Als voren. Lichte vlekjes voorzijde. Prachtig. € 40,00
1918. Den Haag, 25 jaar Oranje-Nassau Hypotheekbank. Vz. gekroond wapenschild Oranje-Nassau. Kz. inscriptieruimte binnen gestrikte takken.
Zilver 40,4 mm. Prachtig/FDC. € 50,00
1919. Derde eeuwfeest Remonstrantsche Broederschap. Door J.J. van Goor. Vz. de portretten van J. Uytenbogaert, J. Arminius & S. Episcopius met manuscript en bijbel. Kz. negenregelig opschrift tussen gestrikte palmtakken.
Brons 60 mm., KB I-1340. Prachtig. € 70,00

(1919). Utrecht. Vertrek Dr. Johan Wagenaar, Domorganist en directeur muziekschool, naar Den Haag. Door J.J. van Goor. Vz. borstbeeld van Wagenaar naar rechts. Kz. tekst.
Brons gegoten 97½ mm., KB II-23. Prachtig. € 140,00

N.B. Ook in 1932 wordt Johan Wagenaar [1885-1972] geëerd met een penning van de VPK, ditmaal door Grada Rueb.

1920. Zaandam. Prijspenning 'Zaansche Feestweek'. Door (D. Scholtus -vz-). Vz. wapen van Zaandam gehouden door een leeuw met geheven zwaard. Kz. gevleugelde vrouw met allerlei muziekinstrumenten + inscriptieruimte.
Zilver 50 mm. met draagoog. Vgl. KB II-66. Prachtig. € 45,00
1920. Rotterdam. Inwijding nieuw stadhuis. Door (J.J. van Goor & J.Ph. van Zegveld). Vz. gezicht op het stadhuis. Kz. gezicht op de binnenplaats.
Brons, rechthoekig 80 x 60 mm., KB II-69. Prachtig. € 100,00
(1920). Prijspenning Koninklijke Nederlandsch Gymnastiekverbond. Vz. gekroonde leeuw naar links met geheven zwaard en pijlenbundel. Kz. inscriptieruimte binnen eiken- en lauwerkrans.
Zilver 22 mm. met draagoog. KB II-105. Prachtig. € 15,00

Gebruikte afkortingen (abbrevations used):

Bax = W.F.Bax, R.W.H. Biemans, H.M. Boetier. "De geïllustreerde Bax [ridderorden - eretekenen - draagtekens
en penningen]. Wageningen 2021.

Hofstee = N.F.Hofstee; Geschiedenis van de Utrechtse universiteit in penningen - Academia Rhenotraiectina in Nummis. Utrecht 1986.

JMP = Jaarboek (Koninklijk) Genootschap voor Munt- en Penningkunde. Jaargangen 1914 - heden.

JP = Jintes, J.F. & J.T. Pol-Tyszkiewicz; Chris van der Hoef 1875 - 1933. Leiden 1994.

KB = Koninklijke Begeer:
Deel I = N.V.Koninklijke Utrechtsche Fabriek van juweelen, zilverwerken en penningen van C.J.Begeer 1880 - 30 juni 1919.
Deel II = N.V.Koninklijke Nederlandsche Edelmetaalbedrijven Van Kempen, Begeer en Vos, 30 juni 1919 - 1925.
Deel IV = Koninklijke Nederlandsche Fabriek van gouden- en zilveren werken J.K.van Kempen en Zonen 1863 - 1919.

Kooij = A.J.Kooij; Catalogus Nederlandse Betaal- en Reclamepenningen. Vriezenveen 1987.

Landi = G.Landi; Medailles van de Verzekering: Benelux. Barcelona 1997.