De in Amsterdam geboren Chris van der Hoef mag een alleskunner worden genoemd: als beeldhouwer opgeleid was hij ook graficus, medailleur, tekenaar, afficheontwerper, keramist en sierkunstenaar.

In 1898 ging Van der Hoef bij de aardewerkfabriek (plateelbakkerij) Amstelhoek werken waar hij zich toelegde op het ontwerpen en het vervaardigen van sier- en gebruiksvoorwerpen. Van 1903 tot 1910 was hij o.m. verbonden aan "De Woning"-Amsterdam, "Zuid-Holland"-Gouda, "Haga"-Purmerend en "Amphora"-Oegstgeest. In 1910 keert Van der Hoef zich volledig van het aardewerk af en wijdt zich een tijdlang vrijwel uitsluitend aan beeldhouwen en het creëren van penningen. Het laatste tot aan zijn dood in 1933. Vanaf 1923 tot aan zijn dood was Van der Hoef ook verbonden aan de N.V. Gerofabriek te Zeist. Hoewel voornamelijk bestek, serviesgoed en allerlei gebruiksgoederen in Gero-tin en Gero-zilver zijn vervaardigd komen er ook enkele plastieken in een prijscourant van 1933 voor. Een compleet overzicht van alle kunstuitingen van Van der Hoef bestaat (nog) niet.

Alhoewel wij primair een muntenhandel zijn zal deze pagina van tijd tot tijd ook andere items bevatten dan alleen penningen. Het vroegere aardewerk van Van der Hoef is vrij kostbaar, de voorwerpen uit zijn latere periode (1923-1933) zijn wat meer betaalbaar.

 1920. Erepenning Koninklijjke Nederlandsche Brandweer Vereeniging. Door C.J. van der Hoef. Vz. brandweerman draagt bewusteloos meisje in een wolk van gestileerde vlammen en rook. Kz. inscriptieruimte op tablet gehouden door twee draken.
Brons 50,4 mm., KB II-97; Jintes/Pol 55. Niet vaak voorkomend. Prachtig. € 200,00


(1922). Heemstede. Gaspenning. Door (C.J. van der Hoef). Vz. gekroond gemeentewapen van Heemstede. Kz. 1 M³ binnen vierpas.
Messing 23,5 mm., Kooij GA 103.1; Jintes/Pol 96. Zeer fraai. € 20,00
 

 

(1923). Den Haag. Gaspenning. Door (C.J. van der Hoef). Vz. gekroond wapen van  Den Haag. Kz. 1 M³ binnen sierrand.
Aluminium 23,5 mm., Kooij GA 089.1; Jintes/Pol 110. Zeer fraai. € 2,00

N.B. Vervaardigd bij 's Rijks Munt en één van de goedkoopste penningen van Van der Hoef.
 

 

 

(1924). 100e Opvoering toneelstuk 'Boefje'. Door C.J. van der Hoef. Vz. staande Annie van Ees. Kz. staande boefje, handen in zijn zakken. Rechtsonder klein portret schrijver Brusse.
Brons rechthoekig 61 x 41 mm., KB II-408; Jintes/Pol 119. Hier en daar wat rode vlekjes. Prachtig. € 80,00
 

 

(1925). Erepenning gemeente Amsterdam. Door (C.J. van der Hoef & Ed. Telcs). Vz. gestileerd gekroond gemeentewapen tussen gestileerde oranjetakken. Kz. staande Genius met palmtak en lauwerkrans.
Zilver 47 mm., KB III-25; JIntes/Pol 143. In origineel doosje. Prachtig/FDC. € verkocht / sold

--: Als voren. Met inscriptie op voorzijde: WINNER 1947 A. SCHOOLDERMAN. Iets vlekkerig. Prachtig. € 150,00
 
 

 

(1928). Den Haag. Gemeentelijke erepenning.  Door C.J. van der Hoef . Vz. gekroond Haags wapenschild gehouden door twee gestileerde leeuwen. Kz. inscriptieruimte in driehoek. Op naam van Mr. J.O. de Kat, 1953.
Zilver 60 mm., Jintes/Pol 197. In origineel doosje. Licht opgewreven. Prachtig. € 375,00

N.B. Vervaardigd bij 's Rijks Munt.1929. Ter ere van Johan Maurits van Nassau-Siegen, "De Braziliaan". Door C.J. van der Hoef in opdracht van de Verening voor Penningkunst. Vz. gekroond wapenschild van Maurits. Kz. monogram Geoctroieerde Westindische Compagnie.
Brons 60 mm., Jintes/Pol 207; KB III-325; HS pag. 71-73. Prachtig. € 100,00

 

 

 

 

(1930). Rijwielbelastingplaatje 1931/32. Door (C.J. van der Hoef). Messing 32 x 56 mm. Jintes/Pol 243. Prachtig. € 40,00

N.B. Vervaardigd bij 's Rijks Munt.


 

   

 

 

1935. Voltooiing AVRO-huis. Door C.J. v.d. Hoef. Vz. het nieuwe AVRO-huis boven de Nederlandse leeuw en het embleem van de omroep. Kz. incuus van de vz.
Gero-zilveren plaquette 110 x 73 mm. Jintes/Pol 275. Enkele vingervlekken vz. Zeer fraai/prachtig. € 50,00 (afgebeeld)

--: Als voren. Prachtig. € 85,00

N.B. De 'beroemde' Avro-theelepeltjes, 'gratis' bij het storten van de contributie van het Avro-lidmaatschap, werden door de GERO-fabriek te Zeist geleverd. De meeste zijn ontworpen door Georg Nilsson, die van 1932 door Chris van der Hoef. Een koosnaampje voor Avro-leden was 'luistervinken' naar het radioprogramma met dezelfde naam. Vandaar dat dat vermeld staat op de plaquette. Bij het voltooien van het Avro-huis in 1935 is voornoemde wandplaquette uitgegeven; reeds in 1933 vervaardigd wat blijkt uit de jaarletter op de keerzijde.

 

 

(1937). Tilburg. Prijspenning kynologenvereeniging Tilburg. Door (J.Ph. van Zegveld -vz) & C.J. van der Hoef. Vz. gezicht op het raadhuis van Tilburg. Kz. acht gestileerde veren.
Brons verzilverd 40 mm., KB V-1158; Jintes/Pol --; Matzen 326. Prachtig. € 70,00


(1938). Prijspenning Combinatie Kynologen Clubs. Door (J.Ph. van Zegveld -vz-) & C.J. van der Hoef. Vz. gevierendeeld schild met wapens van Zwolle, Deventer, Apeldoorn en Zutphen. Kz. inscriptieruimte binnen gestileerde veren.
Brons verguld 50 mm., KB V-1266; Jintes/Pol --; Matzen 320. Prachtig. € 15,00


(1950). Zaandam, erepenning Verkade fabrieken bij 25-jarig jubileum. Door (C.J. van der Hoef). Vz. klaroenblazer te paard naar rechts. Kz. vijfregelig opschrift.
Zilver 60,6 mm., vgl. KB I-939; vgl. Jintes/Pol 8. Helaas gepoetst. Prachtig. € 185,00

N.B Alhoewel deze penning erg veel lijkt op Jintes/Pol 8 is het toch wel degelijk een andere. Ten eerste ontbreekt de binnencirkel op de voorzijde, ten tweede bedraagt de diameter 60,6 i.p.v. 59 mm. en last but not least is het omschrift op de voorzijde (KONINKLIJKE VERKADE FABRIEKEN N.V. ZAANDAM) bepalend voor het jaartal. In mei 1950 verkreeg Verkade het predikaat 'Koninklijke'.  De penning ontbreekt in KB V en ook in Jintes/Pol.
(1971). Zaandam, erepenning Verkade fabrieken bij 10-jarig jubileum. Door (C.J. van der Hoef). Vz. klaroenblazer te paard naar rechts. Kz. vijfregelig opschrift.
Brons 60,8 mm., Prachtig/FDC. € 60,00

N.B.  De ´Besloten Vennootschap´ is op 28 mei 1971 ingevoerd.

 

Referenties:

Hofstee = N.F.Hofstee; Academia Lugduno Batava in Nummis 1575 - 1980. Leiden 1980.

HS = Handzame Sculptuur - de geschiedenis van de Vereniging voor Penningkunst. L.Tilanus, Amsterdam 2000.

Jintes/Pol = Jintes, J.F. & J.T. Pol-Tyszkiewicz; Chris van der Hoef 1875 - 1933. Leiden/Assen 1994.

KB = Koninklijke Begeer:
Deel II = N.V.Koninklijke Nederlandsche Edelmetaalbedrijven Van Kempen, Begeer en Vos, 30 juni 1919 - 1925.
Deel III = N.V.Ateliers voor Edelsmeedkunst en penningkunst voorheen "Koninklijke Begeer" 1925 - 1935.

Overige gebruikte bronnen:

Het Art Nouveau - Art Déco Boek [Nieuwe Kunst Amsterdamse School, Haagse School en Het Nieuwe Wonen]. Titus M.Eliëns, Zwolle 2003.

GERO [Zilver Voor Het Volk]. Rosalie van Egmond, Rotterdam 2002.

Nieuw Kunst en Art Déco [Chris van der Hoef in het Koninklijk Penningkabinet]. Yvonne Ploum in de Beeldenaar 1994 Maart-April, pag.65 - 73.

Catalogus  Het Nederlandse Rijwielbelastingmerk 1924-1941. C.G.de Jong. Leimuiden z.j.