penningen - munten / medals - coins

LAATSTE AANWINSTEN (zes maanden) / LATEST ADDITIONS (for the past six months)

RUBRIEK OMSCHRIJVING / DESCRIPTION
   
15-06-2020 historiepenningen 1951-1960 (1960) Eindhoven. Tien jaar Het Brabants Orkest. Door Felix van der Linden. Vz. drie musicerende figuren. Kz. opschrift binnen kring van musicerende figuren en dirigent: ZO ZUIVER AFGESTEMD OP VOGELZINGEN
Geelbrons gegoten 73-75 mm. Prachtig. € 90,00

N.B. In 2013 fuseerde Het Brabants Orkest met het Limburgs Symphonieorkest tot Philharmonie Zuidnederland.
   
15-06-2020 foreign medals Österreich. o.J. Wien. Julius Meinl, Kaffee- und Tee-Import, Kakao- und Schokoladen-Fabrik. Briefmarkengeld (Aluminiumhülle). Vs. 100 Kronen - MUG, grau-grün, Aufdruck Meinl Kaffee. Papier/Aluminium 36,7 mm., Menzel 26907.4 (?). Sehr schön. € 40,00
   
04-06-2020 willem I 10 Gulden 1824 Brussel. Door Alphonse Michaut. Vz. borstbeeld koning Willem I naar links. Kz. gekroond Nederlands wapen tussen 10 -G
Goud 22,5 mm., Schulman 190; Friedberg 329; KM 56. Prachtig. € 575,00
04-06-2020 historiepenningen 1901-1910 1909. Schiedam. Prijspenning tentoonstelling handenarbeid en huisvlijt. Vz. zevenregelig opschrift in cartouche onder gekroond Schiedams wapen. Kz. inscriptieruimte in cartouche (oningevuld), door zittende vrouw vastgehouden.
Brons 41 mm., KB I-852. Prachtig. € verkocht / sold
   
03-06-2020 historiepenningen 1931-1940 1931. De Bilt. Reclamepenning Lijst 3 o.l.v. notaris F.M. la Chapelle. Door (J.C. Wienecke). Vz. St. Joris de draak bestrijdend. Kz. familiewapen onder vierregelig opschrift.
Brons 32 mm., CJCW 342. Niet vaak voorkomend. Zeer fraai. € 50,00
03-06-2020 historiepenningen 1931-1940 1931. 's-Hertogenbosch. Herinneringspenninkje Feestweek opening veemarkthallen. Door (J.C. Wienecke -vz-). Vz. gezicht op de hallen. In afsnede een brodsie tussen bladertakken. Kz. vijfregelig op-en omschrift.
Zilver 20,8 mm., met draagoog. Vgl. CJCW 341. Prachtig. € verkocht / sold
03-06-2020 historiepenningen 1971-1980 (1972). Partijpenning VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie). Door Willem Vis. Vz. aanziend borstbeeld Thorbecke. Kz. Drie vlakvullende letters.
Brons, verzilverd 50 mm. Prachtig. € verkocht / sold
   
01-05-2020 historiepenningen 1901-1910 1906. Erepenning gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. (Door J.J. van Goor). Vz. wapen van Brabant. Kz. tekst. O.n.v. L.A.N. Gerrits.
Brons 59 mm., Zwierzina 601; KB I-648. Vlekjes. Prachtig. € 15,00
   
01-05-2020 historiepenningen 1911-1920 1913. Eeuwfeest onafhankelijkheid. Door Auguste Falise. Vz. gevleugelde en naakte bazuinblazer naar links met palmtak en standaar boven landkaart van Nederland. Kz. scène aankomst prins Willem VI te Scheveningen.
Brons 60,5 mm. Enkele spotjes voorzijde. Prachtig. € 60,00
   
01-05-2020 historiepenningen 1911-1920 1913. Eeuwfeest onafhankelijkheid. Door (Auguste Falise). Vz. zittende Nederlandse leeuw naar links met vaandel en opkomende zon. Kz. scène aankomst prins Willem VI te Scheveningen.
Brons 60,5 mm. Prachtig. € 50,00
   
01-05-2020 historiepenningen 1941-1950 1945. Jacob Theo Boelens 50 jaar leiding gevend wijnimporteur Jacobus Boelens. Door M. Meesters. Vz. hoofd Boelens naar links. Kz. familiewapen.
Messing 39,8 mm., KB V-1641B. Opgewreven. Prachtig. € 35,00
16-04-2020 historiepenningen 1931-1940 (1931). 's-Hertogenbosch. Prijspenning tentoonstelling nieuwe veemarkthallen. Vz. gezicht op de nieuwe hallen. Kz. tweeregelig opschrift boven stadswapen gehouden door twee leeuwen.
Brons 51,4 mm., Prachtig. € verkocht / sold
16-04-2020 gilde- en aanv. penningen

(1942). Voorschoten. Gaspenning van 100 cent. Door (Nico de Haas). Vz. opschrift GAS tussen vier vlammen. Kz. waarde en tekst.
Zink 28 mm., Kooij GA-234.3. Zeer fraai / prachtig. € verkocht / sold

N.B. Vervaardigd bij 's Rijks Munt.

08-04-2020 historiepenningen 1971-1980 1974. Rome. FAO-conferentie. Door R.C. Augustinus. Vz. korenaar tussen golfjes. Kz. zaaiende man. Tekst rechts: GEEF ONS HEDEN ONS DAGELIJKS BROOD
Brons gegoten 55 mm. Prachtig. € verkocht / sold

N.B. FAO = Food and Agriculture Organization
   
08-04-2020 historiepenningen 1914-1950 1947. Amsterdam. Sportweek. Door L.P.J. Braat. Vz. gestileerde naakte atleet naar rechts. Kz. vierregelig opschrift boven Andreaskruizen.
Brons gegoten 110 mm., De Beeldenaar 1984, pag. 115-2. Licht verkleuring keerzijde, niet vaak voorkomend. Zeer fraai. € 275,00
   
08-04-2020 historiepenningen 1941-1950 1942. 50 Jaar Koninklijk Genootschap voor Munt- en Penningkunde. Door (M.P.J. Fleur & A.J. Bemolt van Loghum Slaterus). Vz. pijlenbundel met spreuk. Kz. tekst.
Oorlogsmetaal 28 mm., KB V-1523, Kreuk/Mev.007. Kz. iets gevlekt. Prachtig. € 45,00
   
23-03-2020 historiepenningen 1901-1910 1904. Leur. Hulde aan turfschipper Adriaan van Leur. Door J.H. Makkink. Vz. turfschip onder ophaalbrug. Kz. gezicht op haven van Leur met standbeeld.
Zilver 40 mm., Zwierzina 498. Prachtig. € 100,00
   
23-03-2020 historiepenningen 1911-1920 1918. Den Haag, 25 jaar Oranje-Nassau Hypotheekbank. Vz. gekroond wapenschild Oranje-Nassau. Kz. inscriptieruimte binnen gestrikte takken.
Zilver 40,4 mm. Prachtig/FDC. € 50,00
   
23-03-2020 historiepenningen 1961-1970 (1962). Prijspenning Koninklijke vereniging van leraren en onderwijzers in de lichamelijke opvoeding (een hele mond vol.....). Door Maarten Pauw. Vz. naakte vrouw en man de zon aanbiddend. Kz. inscriptieruimte binnen omschrift.
Brons gegoten 78.5 mm., KB VI-2701. Prachtig. € 65,00
   
03-03-2020 historiepenningen 1891-1900 1898. Inhuldiging Wilhelmina. Door Bart van Hove & (W. Achtenhagen). Vz. borstbeeld jonge Wilhelmina met opgestoken haar en diadeem naar links. Kz. Nederlandse maagd geeft Wilhelmina (nu met koningsmantel) de hand, gadegeslagen door een leeuw.
Mat zilver 60 mm., KB I-355; St./Zw.4 (de reflecties zijn van de lampen). In origineel doosje. Prachtig/FDC. € 175,00

N.B. Op deze penning, waarvan de stempels te Parijs zijn vervaardigd, staat abusievelijk Bart van Hoven vermeld.

03-03-2020 historiepenningen 1981-1990 1985. 's-Hertogenbosch 800 jaar + hommage aan Jeroen Bosch. Door Nat Neujean. Vz. Jeroen Bosch houdt oud vrouwtje met sleutel hoog. Verder naakte vrouw en duiveltje. Kz. wapen van 's-Hertogenbosch.
Brons 70,6 mm.. Prachtig. € verkocht / sold

N.B. Vervaardigd bij FISCH-FONSON, België
   
03-03-2020 historiepenningen 1941-1950 1947. Ter ere van Jan Christian Smuts, generaal, staatsman en filosoof in Zuid-Afrika. Door Geurt Brinkgreve. Vz. hoofd Smuts op 77-jarige leeftijd naar rechts. Kz. gewapende boer in huifkar getrokken door twee ossen.
Brons gegoten 107,6 mm., Beeldenaar 1985, pag. 53-15. Prachtig. € 200,00
   
03-03-2020 historiepenningen 1941-1950 1948. Amsterdam. Oprichtingsvergadering World Council of Churches (Wereldraad van Kerken.). Vz. roeiboot met Christus-kruis op kalme zee. Kz. vlag met Maltezer kruis; slang.
Brons 60 mm. Prachtig. € 10,00
03-03-2020 historiepenningen 1941-1950

1945. Samenwerking met Packard Irene. Vz. tussen kustlijnen van Nederland en Groot Brittannië een ouderwetse radiolamp golven uitstralend. Kz. tekst.
Brons (slecht) 40 mm., JMP 1950 pag.60, nr. 52. Zeer fraai. € verkocht / sold

N.B. Vervaardigd bij De Stichtsche Fabriek van Zilverwerken, Utrecht.

   
25-02-2020 historiepenningen 1941-1950 1942. Utrecht, 40 jaar Nederlandsche staalfabrieken v.h. J.M. de Muinck Keizer N.V. Door J.C. Wienecke. Vz. gietmachine in stoomwolken. Kz. balk aan ketting; bedrijf in vogelvlucht.
Brons 45 mm., CJCW 445. In origineel doosje. Prachtig. € 85,00

N.B. Vervaardigd bij 's Rijks Munt.
   
25-02-2020 vereniging voor penningkunst 1960. Eeuwfeest Multatuli's Max Havelaar. Door Auke Hettema, i.o.v. de Vereniging voor Penningkunst. Vz. hoofd Eduard Douwes Dekker naar links. Kz. staande Havelaar houdt een rede tot de Hoofden van Lebak.
Brons gegoten 63 mm., KB V-2557, HS pag. 271 e.v. Prachtig. € 60,00
   
25-02-2020 historiepenningen 1831-1840 1836. Dordrecht. Het schip 'Broedertrouw'. Door J.P. Schouberg. Vz. scheepsroer boven anker. Kz. vijfregelige tekst binnen gestrikte lauwerkrans.
Brons 37 mm., Dirks 526; Kreeft 25. Prachtig. € 90,00

N.B. Vervaardigd bij 's Rijks Munt. Het schip 'Broedertrouw' werd gebouwd door Jan Schouten, scheepsbouwmeester, uit erkentelijkheid voor o.a. Loge "La Flamboyante" te Dordrecht.
25-02-2020 historiepenningen 1831-1840 1840. Inhuldiging koning Willem II. Vz. kroon boven gekruiste staf en scepter op wetboek. Kz. vijfregelige tekst.
Zilver 23 mm., Dirks 576. Prachtig. € verkocht / sold
13-02-2020 books paper money Plomp, P. CATALOGUE  PAPERMONEY OF THE NETHERLANDS PART II. 1st ed. 2020, paperback 21 x 15 cm., 744 pages, fully illustrated in colour, valuations. Comprehensive price-catalogue for Dutch overseas paper money. The Netherlandse East Indies, Suriname, Netherlands Antilles Aruba, as well as an update for Dutch paper money. Over 2.500 illustrations in colour. The best book in the field up to now. English text.
Weight: 0,86 kg.  € 34,95

Plomp. P. CATALOGUE  PAPERMONEY OF THE NETHERLANDS PART II. 1e ed. 2020, paperback 21 x 15 cm., 744  pagina's, geheel in kleur geïllustreerd, prijzen. Zakboekformaat catalogus voor papiergeld overzeese gebiedsdelen: Nederlands Oost-Indië, Suriname, Aruba, Nederlandse Antillen. Aanbevolen! Met update voor het Nederlands papiergeld uit deel I. Engelse tekst.
Gewicht: 0,86 kg.  € 34,95

Part I still a few copies available, see below:
13-02-2020 books paper money
Plomp, P. CATALOGUS NEDERLANDS PAPIERGELD 1573-2002 PART I.
1st ed. 2015, paperback, 21 x 15 cm, 472 pages, fully illustrated in colour, valuations. The most elaborate catalogue for Dutch paper money up to now, including local and state paper money. Varieties clearly illustrated. Dutch text.
Weight: 0,54 kg. € 34,95

Plomp, P. CATALOGUS NEDERLANDS PAPIERGELD 1573-2002 DEEL I. 1e ed. 2015, paperback, 21 x 15 cm, 472 pagina's. Alle illustraties in kleur, prijswaarderingen. Niet alleen staats papiergeld, maar ook lokale en privé uitgiften. Het meest uitgebreide overzicht tot nu toe. Nederlandse tekst.
Gewicht: 0,54 kg. € 34,95
   
04-02-2020 historiepenningen 1901-1910 1904. Schoonhoven. 30 Jaar Muziekvereniging Apollo. Vz. opschrift omgeven door muziekinstrumenten. Kz. bladerkrans (oningevuld).
Brons 47 mm.met draagoog. Zwierzina 477, KB I-586. Prachtig. € 12,50
   
04-02-2020 historiepenningen 1901-1910 1903. Rotterdam. 8e Tentoonstelling kynologen Vereeniging 'Nederland'. Vervaardigd bij Van Kempen. Vz. gekroond Rijkswapen op gekruiste zweepjes en hondenhalsbanden. Kz. stadswapen Rotterdam op gekruiste bladertakken.
Tin ovaal 50 x 40 mm., Zwierzina 399; KB IV-89. Prachtig/FDC. € 30,00
04-02-2020 historiepenningen 1901-1910 1902. Rotterdam. 19e Nationale schietwedstrijd Koninklijke Vereeniging van Nederlandsche Scherpschutters. Vz. versierd Nederlands wapenschild rustend op een trofee van vaandels, hellebaarden, geweren etc. Kz. zittende naakte vrouw leert naakt knaapje boogschieten.
Brons 32½ mm., met draagoog. Zwierzina 329; KB I-512. Prachtig. verkocht / sold
24-01-2020 historiepenningen 1931-1940

1933. Vierde eeuwfeest geboorte Willem van Oranje. Door L.O. Wenckebach. Vz. knielende Willem in harnas boven horizontaal zwaard. Kz. broedende watervogel in kalm water.
Zilver 60 mm. Donker prachtig. € verkocht / sold

N.B. Vervaardigd bij 's Rijks Munt in opdracht van de Staat der Nederlanden.

   
24-01-2020 historiepenningen 1971-1980

1975. Amsterdam 700 jaar stad. Door Lajos Ratkai. Vz. grachtenhuizen en R.A.I.-hallen. Kz. Spaanse galei.
Zilver 60,5 mm.. Kreuk/Mev. 040. Prachtig. € 65,00

   
24-01-2020 historiepenningen 1991-2020 1995. 50 Jaar Bond van Nederlandse militaire oorlogs- en dienstslachtoffers. Vz. Nederlandse leeuw tussen jubileumdata. Kz. logo BNMO.
Brons 50 mm. Prachtig. € 10,00
20-01-2020 historiepenningen 1981-1990 1988. Utrecht, prijspenning 25e internationale slagersvakwedstrijd. Vz. op- en omschrift. Kz. inscriptieruimte boven SVO
Brons verzilverd 70 mm. Lichte krasjes. Prachtig. € verkocht / sold

NB SLAVAKTO = Slagers Vak Tentoonstelling
   
20-01-2020 historiepenningen 1971-1980 1974. Utrecht. 125 Jaar Koninklijke Nederlandse Mij ter bevordering der geneeskunst. Door R.C. Augustinus. Vz. centraal een gestileerde figuur die een familie (rechts) leidt naar de geneeskunst (links) verbeeld door een slang die bijt in een appel. Kz. tekst met mannen- en vrouwensymbool.
Brons gegoten 70 mm., KB VI-3922. Prachtig. € 90,00
   
20-01-2020 foreign medals Portugal (± 1965). City medal Pombal. By Soares Branco (1925-2013). Obv. city view below Castle of Pombal. Rev. city arms between flying seagulls.
Bronze 79,8 mm. EF. € 15,00
   
20-01-2020 historiepenningen 1931-1940 1936. Volkssanatorium Hellendoorn. Afscheid van geneesheer-directeur Vos. Door J.G. Wertheim. Vz. hoofd Vos naar links. Kz. Lotharings kruis boven vijzel, æsculaap en gekruiste schop en houweel.
Brons gegoten 98 mm., Polak 84. Prachtig. € 150,00
20-01-2020 gilde- en aanv. penningen (z.j.). Terschelling. Gaspenning. Vz. oud wapen van Terschelling. Kz. tweeregelig opschrift.
Messing 25 mm., Kooij GA-210.1. FDC. € verkocht / sold
09-01-2020 foreign medals Portugal. 1986. Centenary bridge Dom Luís I. Obv. view from the bridge over the Douro river. Rev. stylized wind.
Bronze (somewhat oval) 91,5 x 73 mm. EF. € verkocht / sold
09-01-2020 foreign medals Israel. (1989). Jerusalem of Gold. By (Y. Zim & N. Karp). Obv. stylized panorama of Jerusalem. Rev. rampant lion surrounded by city name in 20 different languages.
Bronze 59,4 mm. EF. € verkocht / sold
   
09-01-2020 historiepenningen 1991-2020 1992. Utrecht, 175 jaar Academisch Ziekenhuis Utrecht. Door (D.J. Hegeman). Vz. hoofd koningin Beatrix naar links. Kz. logo A.Z.U.
Zilver 40 mm. Met gepolijste stempels geslagen. FDC. € 22,50

N.B. Vervaardigd bij 's Rijks Munt.
   
09-01-2020 historiepenningen 1971-1980 (1978) Rotterdam. Personeelspenning Academisch Ziekenhuis Rotterdam. Door Eric van den Boom. Vz. in twee ovalen de portretten van Dr. J.B. Molewater & Dr. H.W. de Monchy. Kz. fusiedatum Sophia Kinderziekenhuis & Dijkzigt ziekenhuis.
Brons 60 mm., KB VII-4178. Prachtig. € 40,00
   
06-01-2020 historiepenningen 1971-1980 (1980). Eindhoven, 25e kunstmarkt. Door Hans Goddefroy. Vz. heraut te paard omgeven door geabstraheerde bebouwing. Kz. blanco.
Keramiek gegoten 80 mm. Prachtig. € 45,00
   
06-01-2020 historiepenningen 1971-1980 1978. Breda. 150 Jaar Koninklijke Militaire Academie. Door (E. van den Boom). Vz. cadet anno 1828 overhandigd vaandel aan cadet anno 1978. Kz. tekst en monogram binnen een rand van gekruiste degens.
Brons 60 mm., KB VII-4133. Prachtig. € 20,00
   
06-01-2020 historiepenningen 1971-1980 1978. 50 Jaar Verkoopassociatie Nederlandse Cement Enci-Cemij-Robur. Door (Henk van Bommel). Vz. tussen lauwertakken drie betonpalen. Kz. tekst in aluminium verhoogd medaillon.
Beton gegoten 60 mm., KB VII-4195. Prachtig. € 50,00

Onzes inziens de eerste penning van beton!
06-01-2020 historiepenningen 1971-1980 1977. 150 Jaar Fries Genootschap van geschied-, oudheid- en taalkunde. Door S.C. Boschma-Berkhout. Vz. koggeschip, terp met kerkje, foliant. Kz. tekst en drie pompebladeren.
Brons gegoten 66 mm., SB in rand. Prachtig. € verkocht / sold
06-01-2020 historiepenningen 1971-1980 (1971). Haarlem. Restauratie Grote- of Sint Bavokerk I. Door (Mari Andriessen). Vz. gezicht op de kerk. Kz. Sint Bavo te paard met zwaard en valk.
Brons gegoten ca. 84 mm., De Beeldenaar 1983, pag. 16, nr. 44. Prachtig. € verkocht / sold
06-01-2020 nederlands oost-indiè Plantagegeld. Soember Doeren. 25 Cents z.j. (1892-1910). Koper 20.7 mm.
Scholten 1139; LaWe 335; LaBe 234. Prachtig. verkocht / sold