penningen - munten / medals - coins

LAATSTE AANWINSTEN (vier maanden) / LATEST ADDITIONS (for the past four months)

Openingstijden: maandag t/m donderdag 09.00 - 17.00 hr. / Office hours: monday - thursday 09.00 - 17.00 hr.

Bezoek alleen op afspraak / Visit on appointment only.

RUBRIEK OMSCHRIJVING / DESCRIPTION
   
17-06-2021 Wilhelmina 1 Gulden 1944 Philadelphia. Door J.C. Wienecke. Zilver 28 mm. Schulman 1055. Prachtig. € 60,00
   
17-06-2021 Wilhelmina 1 Gulden 1922. Door J.C. Wienecke. Zilver 28 mm. Schulman 820; CJCW 25. Prachtig. € 25,0
   
17-06-2021 Wilhelmina 1 Gulden 1913. Door J.C. Wienecke. Zilver 28 mm. Schulman 815; CJCW 14. Prachtig. € 65,00
   
17-06-2021 Wilhelmina 1 Gulden 1910. Door J.C. Wienecke. Zilver 28 mm. Schulman 812; CJCW 14. Zeer fraai+. € 175,00
   
17-06-2021 Wilhelmina 1 Gulden 1892. Door W.J. Schammer. Zilver 28 mm. Schulman 795. Zeer fraai. € 35,00
   
16-06-2021 Utrecht, Stad Duit 1767. Afslag in zilver van 3,24 gram met kabelrand. PW 5113.1; CNM 2.44.22; HPM Su 20.3. Vrijwel prachtig. € 150,00
   
16-06-2021 West-Friesland, Gewest Leeuwendaalder 1637. Delmonte 836; CNM 2.46.24; HPM Wf 17. Ruim fraai.  € 90,00
   
16-06-2021 Utrecht, provincie 1/2 Zilveren rijder of 1/2 dukaton 1768, kabelrand. Delmonte 1055; CNM 2.43.106; HPM Ut 60. Zeer fraai. € 225,00
   
16-06-2021 Utrecht, provincie Leeuwendaalder 1647. Delmonte 845; CNM 2.43.65; HPM Ut 37. Randimperfecties en kras voorzijde, anders ruim zeer fraai. € 85,00
   
15-06-2021 historiepenningen 1901-1910 1903. Mr. B.Ph. Baron van Harinxma toe Slooten, 25 jr. Commissaris der Koningin in Friesland. Door W. Achtenhagen & (J.J. van Goor). Vz. borstbeeld van Harinxma toe Slooten naar links. Kz. wapenschilden van de familie en Friesland.
Brons 66 mm. Zwierzina 423, KB I-555. Prachtig. € 70,00
15-06-2021 historiepenningen 1921-1930 (1930) Maria Stuart, vrouw van stadhouder Willem II. Door J.J. van Goor n.a.v. de 50e verjaardag koningin Wilhelmina. Vz. borstbeeld Maria Henriλtte Stuart, oudste dochter van koning Karel I van Engeland, naar links. Kz. gekroond wapenschild binnen cartouche.
Zilver 60 mm. [84,63 gram]. KB III-409. Lichte krasjes vz. Prachtig. € verkocht / sold
   
15-06-2021 historiepenningen 1931-1940 1933. Kerstvlucht De Pelikaan. Door (Eduard Hόttl). Vz. vliegende pelikaan boven wereldbol. Kz. wolken, met handtekeningen bemanning, boven opkomende zon.
Brons 41 mm. Prachtig € 25,00

N.B. Vervaardigd bij De Stichtsche Fabriek van Zilverwerken.

   
10-06-2021 historiepenningen 1861-1870 1863. 50 Jaar Onafhankelijkheid. Door M.C. de Vries jr. Vz. zittende Neerlandia bij staande Gerechtigheid, Vrijheid en Oorlog. Kz. naakte gevleugelde muze der geschiedenis bij zuil.
Brons 77 mm., Dirks 902. Indrukwekkend stukje metaal van maar liefst 239 gram! Prachtig. € 140,00
10-06-2021 historiepenningen 1861-1870 1862. Ontwerpwet graven Noordzeekanaal van Amsterdam naar IJmuiden aangenomen. Door M.C. de Vries jr. Vz. staande Amsterdamse stedenmaagd zegent allegorische Toekomst. Kz. Hercules baant zich een weg door de duinen; geflankeerd door Wetenschap, Neptunus en Mercurius.
Brons 64,5 mm., Dirks 882. Zeer fraai. € verkocht / sold
   
10-06-2021 historiepenningen 1851-1860 1860. Overlijden schilders Nicolaas & Jan Willem Pieneman. Door S.C. Elion. Vz. dubbelportret naar links. Kz. drie gevleugelde knaapjes houden schilderspalet vast.
Brons 67,8 mm., Dirks 837. Prachtig. € 100,00
10-06-2021 historiepenningen 1851-1860 1856. Haarlem. Onthulling standbeeld Laurens Janszoon Coster. Door S.C. Elion. Vz. het standbeeld. Kz. tekst onder wolken met zonnestralen: DISPVLSIS NEBVLIS FVLGET ILLVSTRIOR
Brons 75 mm., Dirks 779. Minimale krasjes en licht opgewreven. Prachtig. € verkocht / sold
   
10-06-2021 historiepenningen 1851-1860 1853. Droogmaking Haarlemmerpolder. Door N. Pieneman & S.C. Elion. Vz. staande Nederlandse maagd met sikkel en tarwe/roggeschoof in haar handen. Naast haar Neptunus en Leeghwatergemaal. Namen medailleurs in afsnede. Kz. tienregelig opschrift.
Brons 75 mm., Dirks 734. Zeer fraai / prachtig. € 165,00
10-06-2021 historiepenningen 1831-1840 1838. Koning Willem I 25 jaar regerend vorst. Door D. van der Kellen. Vz. hoofd Willem I met eikenkrans naar links. Kz. allegorische koning in galei het roer vasthoudend.
Brons 64,5 mm., Dirks 543. Lichte vlekjes kz. Prachtig. € verkocht / sold
   
08-06-2021 historiepenningen 1981-1990 1987. Eindhoven, 550 jaar St. Catharinagilde. Door Niel Steenbergen. Vz. staande St. Catharina met zwaard en evangelie in haar handen. Naast haar de leeuw van Juda en liggende keizer Maxentius. Kz. twee mannetjes houden een koord strak; daarachter het ros Beiaard met de vier heemskinderen.
Brons gegoten ca. 94 mm., Van der Kam P8702. Prachtig. € 150,00

N.B. Volgens Van der Kam slechts 45 ex. gegoten.
   
08-06-2021 vpk 2000. Welkomstpenning VPK. Door Lijsbeth Teding van Berkhout in opdracht van De Vereniging voor Penningkunst. Drie transparante blokjes, gezaagd en gefreesd.
Acrylaat 60 x 30 x 15 mm. en 2 x 30 x 30 x 15 mm. HS pag. 575-577. Prachtig. € 75,00

N.B. Door de bijna volkomen transparantie is het lastig om van dit object een fatsoenlijke illustratie te maken.
08-06-2021 historiepenningen 1971-1980 1972. Gouda 700 jaar. Door Willem Vis. Vz. naakte vrouw in struikgewas. Kz. stadhuis van Gouda.
Brons gegoten 62 mm., KB VI-3750; Kreuk/Mevius 031. Prachtig. € verkocht / sold
   
18-05-2021 historiepenningen 1991-2020 (1993). The Sea Otter. Door Carla Klein. Vz. een zeeotter, op de rug drijvend in zeewier, van bovenaf gezien. Kz. dezelfde voorstelling, maar nu van onderaf gezien.
Brons gegoten circa 76 mm., De Beeldenaar 2006/2, pag. 61, nr. 34. Prachtig. € 350,00

N.B. Deze penning, met een groot aaibaarheidsgehalte, is lastig weer te geven door het hoge reliλf (28 mm. dik).
18-05-2021 historiepenningen 1931-1940 1939. Bellingwolde, eeuwfeest Fransche School. Vz. gevleugelde zandloper omgeven door zonnestralen. Kz. gemeentewapen tussen jubileumdata.
Brons 40 mm., KB V-1308. Prachtig. € verkocht / sold
   
18-05-2021 historiepenningen 1961-1970 (1969). 300e Sterfdag Rembrandt Harmensz. van Rijn. Door H.D. Janzen. Vz. hoofd Rembrandt (naar een zelfportret) iets naar links. Kz. de schilder aan het werk.
Brons gegoten 65,5 mm. Prachtig. € 25,00

N.B. Alhoewel vervaardigd bij Begeer staat deze penning niet vermeld in de boeken; er is gebruikt gemaakt van de stempels uit 1956.
   
18-05-2021 vpk (1994). De Boeienkoning (inschrijfpenning). Door Theo van de Vathorst in opdracht van de Vereniging voor Penningkunst. Vz. de boeienkoning van voren gezien. Kz. de achterzijde van de boeienkoning.
Brons gegoten, onrond, ca. 70 mm. HS pag. 519-521. Prachtig. € 400,00
   
18-05-2021 historiepenningen 1911-1920 1917. Den Haag. Ter ere van George Frederik Lucardie. Door J.J. van Goor. Vz. borstbeeld naar links. Kz. gebouw voor Kunsten & Wetenschappen.
Brons 60 mm., KB I-1245. Lichte verkleuring voorzijde. Prachtig. € 60,00
18-05-2021 historiepenningen 1901-1910 1910. Amsterdam. Aftreden burgemeester W.F. van Leeuwen. Door F.E. Jeltsema. Vz. borstbeeld van Van Leeuwen naar rechts. Kz. tienregelig opschrift omgeven door diverse takken.
Brons 75 mm., KB I-903. Prachtig. € verkocht / sold
06-04-2021 historiepenningen 1931-1940 1934. Prinses Juliana 25 jaar. Door M.P.J. Fleur. Vz. buste Juliana naar links. Kz. gekroonde leeuw met standaard en vlag.
Brons 60 mm., KB III-754. Prachtig. € verkocht / sold
   
06-04-2021 vpk 1998. Koningin Beatrix 60 jaar. Door Tony van der Vorst in opdracht van De Vereniging voor Penningkunst. Vz.portret Beatrix naar links. Kz. gekroonde letter B
Brons gegoten 75-77 mm. HS pag. 559-561. Prachtig. € 85,00
   
06-04-2021 vpk 1926. Zilveren huwelijk Wilhelmina & Hendrik. Door J.J. van Goor in opdracht van De Vereniging voor Penningkunst. Vz. borstbeelden van Wilhelmina, Hendrik en prinses Juliana naar links. Kz. wapenschilden.
Brons 41 mm., KB III-38; HS pag. 43-45. Prachtig. € 45,00
   
29-03-2021 historiepenningen 1951-1960 1957. Djakarta, eeuwfeest Escomptobank. Door (J.Ph. van Zegveld). Vz. het bankgebouw. Kz. op- en omschrift.
Brons 60 mm., KB V-2323. Prachtig. € 45,00

N.B. De Escompto bank, in 1857 opgericht onder de naam Nederlandsch Indische Escompto Mij, wordt in 1960 door de Indonesische regering genationaliseerd om verder te gaan als Bank Dagang Negara. De Nederlandse tak gaat verder als Nedesco Bank & Nederlandse Overzee Bank die in 1969 een fusie aangaat met R. Mees & Zoonen en Hope & Co. De nieuwe naam wordt Mees & Hope Bank, in 1975 overgenomen door de Algemene Bank Nederland.
29-03-2021 historiepenningen 1951-1960 1951. Ter ere van Prof. Dr. Albert Egges van Giffen. Door M. Kutterink. Vz. hoofd van Van Giffen en face. Kz. vignet Drentsche Praehistorische Vereeniging; vlag van Drenthe; op- en omschrift.
Brons 60,5 mm., KB V-1980. Prachtig. € verkocht / sold
   
29-03-2021 historiepenningen 1931-1940 1939. J.J. van Goor, medailleur, 50 jaar in dienst van Koninklijke Begeer. Door M.P.J. Fleur. Vz. borstbeeld van Jacobus Jan naar links. Kz. op- en omschrift.
Brons gegoten 90 mm. (ca. 293 gram), KB V-1389. Prachtig. € 150,00
   
29-03-2021 vpk 1947. P.C. Hooft 1581-1647, dichter, toneelschrijver en historicus. Door J.C. Hekman in opdracht van De Vereniging voor Penningkunst. Vz. hoofd van Hooft met kanten kraag naar rechts. Kz. het Muiderslot.
Brons 50 mm., KB V-1698; HS pag. 187-189. Prachtig. € 50,00
29-03-2021 vpk (1926). Amsterdam. Opening Tropenmuseum. Door (J.J. van Goor) in opdracht van De Vereniging voor Penningkunst. Vz. het gebouw boven wapens van Oost-Indiλ, Nederland en West-Indiλ. Kz. tekst tussen tropische planten.
Brons 60 mm., KB III-132; HS pag. 47-49. Prachtig. € verkocht / sold
   
29-03-2021 historiepenningen 1971-1980 1978. Sneek, 40 jaar Fries scheepvaartmuseum. Door C. Doevendans. Vz. koggeschip. Kz. roerleeuw.
Brons gegoten 70 mm. Prachtig. € 25,00
   
29-03-2021 historiepenningen 1921-1930 (1924). Prijspenning Avicultura. Door (E. Hόttl). Vz. staande haan naar links. Op de achtergrond duif op boomtak. Kz. inscriptieruimte. Gegraveerd: 'Gouden Show 1936".
Brons verzilverd 41,3 mm., KB II-475. Prachtig. € 10,00
29-03-2021 historiepenningen 1911-1920 1918. Betogingen tegen de novemberrevolutie. Door J.C. Wienecke. Vz. staande Wilhelmina op bordes met hooggeheven scepter. Kz. zeven handen.
Brons 60 mm., KB I-1302; CJCW 160. Prachtig. € verkocht / sold