penningen - munten / medals - coins

LAATSTE AANWINSTEN (vier maanden) / LATEST ADDITIONS (for the past four months)

Openingstijden: maandag t/m donderdag 09.00 - 17.00 hr. / Office hours: monday - thursday 09.00 - 17.00 hr.

Bezoek alleen op afspraak / Visit on appointment only.

RUBRIEK OMSCHRIJVING / DESCRIPTION
       
21-01-2021 historiepenningen 1941-1950 1945. Vrijheid. Door L.O. Wenckebach. Vz. staande vrouw met zwaard en palmtak tussen prikkeldraad. Kz. Nederlandse leeuw verscheurt hakenkruis.
Brons 60 mm., JMP 1950, pag. 139, nr. 88. Prachtig. € 30,00

N.B. Vervaardigd bij 's Rijks Munt. 
       
21-01-2021 historiepenningen 1971-1980 1973. Rotterdam, 60 jaar Economische Hogeschool / Erasmus universiteit. Door (Eric Claus). Vz. Erasmus met weelderig versierde hoed. Kz. vogels en silhouet universiteit.
Brons gegoten 61 mm., De Beeldenaar 2002, pag. 22, nr. 85. Prachtig. € 125,00
       
21-01-2021  historiepenningen 1971-1980 1980. Amsterdam. Eeuwfeest Jacques Schulman B.V. Door Willem Vis. Vz. kantoor aan de Keizersgracht 448. Kz. wapens van Amersfoort en Amsterdam.
Brons 69,5 mm. Prachtig/FDC. € 40,00 
     
21-01-2021  historiepenningen 1911-1920 1914. Hollandsche IJzeren Spoorweg Mij. 75 jaar. Door J.C. Wienecke. Vz. krachtige man torst gebogen spoorstaaf. Rondon acht provinicale wapenschilden. Kz. kaart van Nederland met spoorlijnen onder stoomfluit.
Brons 75 mm., KB I-1100; CJCW 127. Prachtig. € 40,00 
       
21-01-2021  historiepenningen 1871-1880 1879. Deflt. Tweede eeuwfeest 's Rijks artillerie-inrichtingen. Door (J.P.M. Menger). Vz. het gebouw in vogelvlucht. Kz. twee kanonnen in krans van eiken- en lauwertakken + tekst. Brons 45 mm., Zwierzina 507, Bax 206. Prachtig. € 60,00

N.B. Vervaardigd bij 's Rijks Munt. 
       
21-01-2021 historiepenningen 1981-1990 1989. Lisse, expositie in 't Huys Dever. Door Frans & Truus van der Veld. Vz. gezicht op de donjon Huys Dever. Kz. fundamenten voorhuis en voorhof.
Brons gegoten 74,5 mm., nummer in rand. De Beeldenaar 1989, pag. 236. Prachtig. € 125,00 
   
14-01-2021 historiepenningen 1781-1790 1784. Religiepenninkje. Door J.M. Lageman. Vz. staande vrouw houdt boompje vast. Omschrift: LONGE & PROPE, MORTE & VITA. Kz. geknielde vrouw met slangenrond en wierook kijkt omhoog naar alziend oog. Omschrift: PIETATE ACTIVA.
Zilver 26,5 mm., vgl. DPR IV-2321. De laatste twee cijfers van het jaartal gegraveerd. Zeer fraai. € 55,00
   
14-01-2021 foreign coins Eritrea. Vittorio Emanuele III 1900-1945. Tallero 1918. Silver 39,7 mm., Dav. 28; KM 5. VF. € 125,00
   
14-01-2021 foreign coins Belgium. Leopold II 1865-1909. 50 Centimes 1866. Silver 18 mm. KM 26. EF. € 90,00
   
14-01-2021 historiepenningen 1951-1960 (1953). Eeuwfeest geboorte Vincent van Gogh. Door J.B. Gutterswijk. Vz. synthese van zelfportretten. Kz. met korenaren gevuld vlak waarop: LONGA ARS / VITA BREVIS
Zilver 60,4 mm. [82,87 gram], KB V-2079. Prachtig. € 125,00
   
14-01-2021 willem II 1840-1849 25 Cents 1849. Zilver 19 mm., Schulman 533b. Prachtig. € 70,00
   
14-01-2021 historiepenningen 1931-1940 (ca. 1938). Prijspenning koningin Wilhelmina. Door Eduard Hόttl. Vz. borstbeeld Wilhelmina naar links. Kz. inscriptieruimte binnen sierrand met gekroond wapen van Nederland.
Brons verguld 59,8 mm. Prachtig. € 40,00
06-01-2021 historiepenningen 1931-1940 1934. Amsterdam. Olympische dag N.O.C. Door (J.C. Wieneke). Vz. op sokkel staande atleet vijf ringen vasthoudend. Kz. drieregelig opschrift.
Brons 34,5 x 34,5 mm., CJCW 313. In origineel doosje van Gerritsen & Van Kempen, Zeist. Prachtig. € verkocht / sold
   
06-01-2021 historiepenningen 1971-1980 1979. Dankpenning Unie van Utrecht. Vz. leeuw met vrijheidshoed en pijlenbundel naar links. Kz. zesregelig opschrift.
Brons 60 mm. Prachtig. € 20,00

N.B. Vervaardigd bij C.J. Begeer, Utrecht (??)
   
06-01-2021 historiepenningen 1981-1990 1985. 40 Jaar Nederlandsche Vereeniging van Brandweer-Commandanten. Vz. brandweerhelm met bijl, pikhaak en touw. Kz. tekst.
Brons 50 mm., Prachtig.  € 15,00
   
06-01-2021 historiepenningen 1981-1990 1983. Vinkeveen. Eeuwfeest kerk 'Heilig Hart van Jesus'. Door E. van den Boom. Vz. gezicht op de kerk. Kz. gemeentewapen Vinkeveen & Waverveen.
Brons 50 mm. Prachtig. € 20,00
06-01-2021 historiepenningen 1991-2020 1998. Den Haag. Opening nieuw provinciehuis. Door CN. Vz. vier facetten van het nieuwe gebouw. Kz. provinciewapen boven zesregelig opschrift.
Brons verzilverd 60 mm. FDC. € verkocht / sold
   
06-01-2021 historiepenningen 1891-1900 1894. Utrecht. Inwijding nieuw universiteitsgebouw. Door (G. Haas). Vz. gezicht op het nieuwe gebouw in vogelvlucht. Kz. tekst tussen klimop.
Brons 58 mm., Zwierzina 1084; KB I-208; Hofstee 108. Prachtig / FDC. € 75,00
06-01-2021 historiepenningen 1921-1930 1924. Eeuwfeest Zuid-Hollandsche Mij. tot Redding van schipbreukelingen. Door E. Hόttl. Vz. in cirkel reddingsloep op woelige zee, op weg naar een schip in nood. Kz. kleine rechthoek met opschrift: EDELMETAAL BEDRIJVEN.
Brons 79 x 58 mm., KB II-433. Donker prachtig. € verkocht / sold
   
06-01-2021 historiepenningen 1921-1930 1926. Leiden. Tentoonstelling Jan Steen in de Lakenhal. Door (J.J. van Goor). Vz. borstbeeld van de schilder. Kz. achtregelig opschrift.
Brons 41 mm., KB III-73. Prachtig. € 30,00
   
06-01-2021 c.j. van der hoef (1923). Steunpenning kunstgroep Bilthoven. Door C.J. van der Hoef. Vz. zittende gestileerde adelaar. Kz. bloeiende lelie.
Brons 47 mm., KB II-376; Jintes/Pol 104. Gebruikelijke zwakke slag. Zeer fraai / prachtig. € 100,00
   
06-01-2021 c.j. van der hoef 1920. Erepenning Koninklijjke Nederlandsche Brandweer Vereeniging. Door C.J. van der Hoef. Vz. brandweerman draagt bewusteloos meisje in een wolk van gestileerde vlammen en rook. Kz. inscriptieruimte op tablet gehouden door twee draken.
Brons 50,4 mm., KB II-97; Jintes/Pol 55. Niet vaak voorkomend. Prachtig. € 200,00
28-12-2020 literature - medals and tokens

 

Tas, M. REKENPENNINGEN - 540 rekenpenningen van de zestiende en eerste helft van de zeventiende eeuw. Tweede, herziene druk 2020. Aanvullingen en correcties door Bert van Beek & Herman Gerritsen. Harde kaft, gebonden, 30 x 21,5 cm., 266 pagina's. Alle 540 rekenpenningen in kleur afgebeeld. Referenties naar bestaande literatuur. Nederlandse tekst. Gewicht: 1,25 kg.  € 49,50

Tas, M. REKENPENNINGEN - 540 rekenpenningen van de zestiende en eerste helft van de zeventiende eeuw [540 jetons of the sixteenth and first half of the seventeenth century]. Second, revised edition 2020. Additions and corrections by Bert van Beek & Herman Gerritsen. Hardbound, 30 x 21,5 cm., 266 pages. Alle 540 jetons depicted in colour, including existing references. Dutch text. Weight: 1,25 kg.  € 49,50

30-11-2020 historiepenningen 1931-1940 1934. Amsterdam, 25 jaar Federatie van Werkgeversorganisaties in het Boekdrukkersbedrijf. Door G. van der Veen. Vz. hoofd Laurens Janszoon Coster naar links. Kz. naar links gaande leeuw met twee tampons in de voorpoten.
Brons 60 mm., KB III-780. Prachtig. € verkocht / sold
30-11-2020 historiepenningen 1931-1940 1934. 300 Jaar Vereniging Nederland - Curaηao. Door J.J. van Goor. Vz. borstbeeld koningin Wilhelmina naar rechts. Kz. zeilschip 'De Brack' van Jan van Walbeek.
Brons 60 mm., KB III-765. Prachtig. € 60,00

N.B. Foutief stempel. Stag loopt over boegzeil.

30-11-2020 historiepenningen 1931-1940 1936. Verloving prinses Juliana & prins Bernhard. Door Toon Dupuis. Vz. borstbeeld Juliana naar rechts. Kz. zevenregelig opschrift boven twee verlovingsringen.
Brons 60 mm., KB V-1007. Prachtig. €  verkocht / sold
   
30-11-2020 historiepenningen 1931-1940 1933. Haarlemmermeer, behoud stoomgemaal Cruquis als poldermuseum. Door (J.J. van Goor). Vz. gezicht op het gemaal. Kz. vijfregelig opschrift boven vage plattegrond Haarlemmermeer.
Brons 60 mm., KB III-697. Prachtig. € 75,00
30-11-2020 historiepenningen 1931-1940 1933. Lochem 700 jaar. Door (J.J. van Goor). Vz. geharnaste ruiter met wapenschild en geheven zwaard. Kz. wapen van Lochem en tekst.
Brons 60 mm., KB III-686. Prachtig. € verkocht / sold
   
30-11-2020 historiepenningen 1931-1930 1936. Utrecht. 300 Jaar universiteit. Door J.J. van Goor. Vz. scθne uit lustrumspel 'De Groote Geus'. Kz het universiteitswapen tussen jubileumdata.
Zilver [73,80 gram] 60 mm., KB V-994; Hofstee 31. Prachtig. € 125,00
   
30-11-2020 vpk 1937. Toon Dupuis, beeldhouwer. Door Jeanne Wichers i.o.v. de Vereniging voor Penningkunst. Vz. hoofd van Dupuis naar links. Kz. beeldhouwer aan het werk.
Brons 60 mm., KB V-1088; HS pag. 127 e.v. Prachtig. € 75,00
   
30-11-2020 vpk 1930. Artis. Door Tjipke Visser i.o.v. de Vereniging voor Penningkunst. Vz. twee kraanvogels. Kz. tekst.
Brons 60 mm., KB III-452; HS pag. 75 e.v. Prachtig. € 100,00
   
30-11-2020 vpk 1931. J.C.J. van Speijk voor 100 jaar overleden. Door J.J. van Goor i.o.v. de Vereniging voor Penningkunst. Vz. borstbeeld van Van Speijk iets naar links. Kz. kanonnneerboot No 2 voor Antwerpen.
Brons 60 mm., KB III-494; HS pag. 83 e.v. Prachtig. € 50,00
   
30-11-2020 vpk 1930. Plan drooglegging Zuiderzee. Door Gijs Jacobs van den Hof i.o.v. de Vereniging voor Penningkunst. Vz naakte vrouw uit visrijk water stijgend. Kz. kaart van de ontworpen Zuiderzeepolders met omringende provincies.
Brons 60 mm., KB III-451; HS pag. 79 e.v. Prachtig. € 125,00
30-11-2020 vpk 1937. Jhr. Mr. B.C. de Jonge. Door (L.O. Wenckebach) i.o.v. de Vereniging voor Penningkunst. Vz. borstbeeld van De Jonge naar rechts. Kz. gehelmd wapenschild.
Brons 60 mm., KB V-1132; HS pag. 131 e.v. Prachtig. €   verkocht / sold
   
30-11-2020 vpk 1941. Admiraal Cornelis Tromp. Door Albert Termote i.o.v. de Vereninging voor Penningkunst. Vz. borstbeeld en face. Kz. familiewapen, gehouden door een leeuw en griffioen, rustend op twee ankers.
Brons 60 mm., KB V-1493; HS pag. 163 e.v. Prachtig. € 60,00
30-11-2020 vpk 1977. Zonder titel. Door Ger Zijlstra i.o.v. de Vereniging voor Penningkunst. Vz. abstracte weergave van het begrip 'Zonder Titel'. Kz. signatuur medailleur en log VPK.
Brons gegoten ca. 75 mm., HS pag. 379 e.v. Prachtig. € 25,00
   
30-11-2020 vpk 1946. Bombardement Rotterdam. Door Cor van Kralingen i.o.v. de Vereniging voor Penningkunst. Vz. St. Laurenskerk tussen puinhopen. Kz. vierregelig gedicht van Jan Prins boven een brandende stad.
Brons 60 mm., KB V-1665; HS pag. 183 e.v. Prachtig. € 60,00
   
25-11-2020 historiepenningen 1981-1990 1981. Amsterdam. 125 Jaar Koninklijke Nederlandse Stoomboot Maaatschappij. Door E. van den Boom. Vz. embleem in gekroond ovaal omgeven door zeil- en motorschepen. Kz. gekroond Amsterdams stadswapen gehouden door Neptunus en Mercurius.
Brons 60 mm. Prachtig. € 25,00
   
25-11-2020 historiepenningen 1951-1960 1953. Den Haag. Bouw nieuw stadhuis. Door (L. v.d. Brugge). Vz. architect en bouwvakker op steiger. Kz. tekst rondom Haagse ooievaar.
Brons 60 mm., KB V-2113. Prachtig. € 20,00
   
25-11-2020 historiepenningen 1981-1990 (ca. 1983). Tiel, gemeentelijke erepenning. Vz. gezicht op de stad Tiel met waterpartij en toren St. Maartenskerk. Kz. wapenschild
Tin gegoten 70 mm. Prachtig. € 50,00
25-11-2020 historiepenningen 1931-1940 1936. Derde eeuwfeest invoering eerste Nederlandse farmacopee. Door M.P.J. Fleur. Vz. borstbeeld Nicolaas Tulp. Kz. vierregelig opschrift tussen wapen van Tulp en schaal met slang.
Brons 60 mm., KB V-990. Prachtig. €  verkocht / sold
   
25-11-2020 historiepenningen 1961-1970 1968. Drunen, 40 jaar Lips. Door Fred. Carasso. Vz. compositie van producten geproduceerd door Lips. Kz. tussen jaartallen symbolisch weergegeven de handarbeid in combinatie met vuur.
Brons 65 mm., KB VI-3470. Prachtig. € 100,00
               
   
   
25-11-2020 historiepenningen 1991-2020 (1995). Nederlandse Rode Kruis (Bloedtransfusiedienst). Vz. vijf, in grootte oplopende, bloeddruppels. Op de kleinste bloeddruppel een geλmailleerd rood kruis. Kz. rondlopend opschrift.
Lot (3 stuks). Brons (40 x bloedgeven); verzilverd brons (60x) en verguld brons (80x), druppelvormig 80,5 x 53,8 mm. Prachtig.  € 30,00

N.B. Vervaardigd bij Begeer, Zoetermeer, in 1995 ter vervanging van de 'Landsteiner-penningen'.
   
25-11-2020 ned. oost-indiλ Holland. Halve duit 1758 uit 1757. Vz. gekroond Hollands wapen. Kz. VOC-monogram boven jaartal. Afslag in zilver van 18 mm. en 1,34 gram. Kabelrand. Scholten - (vgl. 137). Prachtig. € 200,00
18-11-2020 historiepenningen 1981-1990 (1987). Johan van Oldenbarnevelt. Door D.J. Hegeman & B. Renken. Vz. hoofd van Van Oldenbarnevelt met kanten kraag. Kz. de Koppelpoort te Amersfoort.
Brons 60 mm. Prachtig/FDC. € verkocht / sold

N.B. Onderdeel van de serie 'Art Medals' vervaardigd bij 's Rijks Munt.
18-11-2020 historiepenningen 1981-1990 (1987). Jan Pieterszoon Coen. Door D.J.Hegeman & B.Renken. Vz. hoofd van Coen met kanten kraag. Kz. fluitschip van de V.O.C.
Brons 60 mm. Prachtig/FDC. €   verkocht / sold

N.B. Onderdeel van de serie 'Art Medals' vervaardigd bij 's Rijks Munt.
   
18-11-2020 historiepenningen 1951-1960 1955. De Bilt. N.V. Grontmij 40 jaar. Door P. Rueter. Vz. zaaiende man met schop. Kz. kasteel Houdringe.
Brons 60 mm. Prachtig. € 25,00
   
18-11-2020 historiepenningen 1941-1950 1945. Bevrijding. Door Marinus Kutterink. Vz. staande Nederlandse maagd met zwaard en vlag. Kz. grafkruis met soldatenhelm boven oorlogsdraak en swastika.
Zinklegering 70 mm., KB V-1613. Prachtig. € 45,00
   
18-11-2020 historiepenningen 1971-1980 978. Breda. 150 Jaar Koninklijke Militaire Academie. Door (E. van den Boom). Vz. cadet annot 1828 overhandigt vaandel aan cadet anno 1978. Kz. tekst en monogram binnen rand van gekruiste degens.
Brons 60 mm., KB VII-4133. Prachtig. € 20,00
18-11-2020 historiepenningen 1991-2020 1997. 400e Sterfdag Pieter van Foreest. Door Willem Vis. Vz. borstbeeld van Van Foreest tussen 152-1597. Kz. wapen van Van Foreest.
Tombak 63 mm. Prachtig. € verkocht / sold

N.B. Vervaardigd bij De Nederlandse Munt ('s Rijks Munt) N.V., Utrecht.
   
18-11-2020 historiepenningen 1951-1960 1956. Curaηao. Edwards, Henriquez & Co. Vz. drie portretten van de grondleggers. Kz. bankgebouw te Willemstad, Curaηao.
Brons 74.5 mm. Prachtig.
€ 45,00

N.B. Edwards, Henriquez & Co. is in 1968 door de ABN-Amrobank overgenomen.

   
11-11-2020 vpk 1933. Lucas van Leyden voor 400 jaar overleden. Door G.J. van der Veen i.o.v. de Vereniging voor Penningkunst. Vz. zelfportret van Van Leyden. Kz. de schilder met schildersezel van achteren gezien.
Brons 60 mm., KB III-689; HS pag. 99 e.v. Prachtig. € 125,00
11-11-2020 historiepenningen 1911-2020 1996. Kardinaal Simonis 25 jaar bisschop. Door G. Brinkgreve & B. de Clercq-Brinkgreve. Vz. hoofd Simonis naar rechts. Kz. wapen van Simonis.
Brons 60 mm., De Beeldenaar 1997, pag. 565. Prachtig. € verkocht / sold
   
11-11-2020 historiepenningen 1951-1960 1959. Zwolle, 150 jaar Overijsselsche Onderling Brandwaarborgmij. van 1809. Door (Han Wetselaar). Vz. gekroond Overijssels wapenschild. Kz. drieregelig opschrift boven vuurspuwende salamander.
Brons 85 mm., KB V-2452; Landi 41. Prachtig. € 75,00
   
11-11-2020 historiepenningen 1941-1950 1947. Drenthe. Jubilea Drentse landbouworganisaties. Door M. Meeesters. Vz. borstbeeld Dr. J. Picardt. Kz. tekst om ploegende boer.
Brons 60 mm., KB V-1705. Prachtig. € 40,00
11-11-2020 historiepenningen 1821-1830 (ca. 1826). 150e Sterfdag Michiel Adr. de Ruyter. Naslag met gebruikmaking van de stempels van Chr. Adolfszoon. Vz. geharnast borstbeeld van De Ruyter bijna en face. Kz. scθne vierdaagse zeeslag.
Brons verzilverd 72 mm. Mercuriusstaf in rand geslagen. Testkrasjes rand. Prachtig. € verkocht / sold

N.B. De naslag uit 1907 heeft naast de mercuriusstaf ook het jaartal 1907 in de rand.
   
10-11-2020 historiepenningen 1881-1890

(1886). Utrecht. Prijspenning Rederijkerskamer Jan van Beers. Door P.M., gedistribueerd door J.Deenen. Vz. hoofd van Jan van Beers naar rechts. Kz. inscriptieruimte binnen cirkel. Gegraveerde tekst: AAN / MOLIÈRE / 1886 - 1936
Zilver verguld 45 mm., Zwierzina 693. Afgeknipt draagoog. Keurteken op kant; ZILVER in rand. Zeer fraai/prachtig. € 35,00

N.B. Zwierzina vermeldt deze penning alleen in brons. De initialen P.M. worden ook hier niet verklaard.

   
06-11-2020 historiepenningen 1961-1970 1962. Tweede Vatikaans concilie. Door Jan Snoeck. Vz. hoofd naar rechts opgebouwd uit kleine hoofden. Kz. Christussymbool boven zeven heuvelen van Rome.
Brons 65 mm., KB VI-2763. Prachtig. € 40,00
   
06-11-2020 historiepenningen 1931-1940 1932. Generaal C.J. Snijders 80 jaar. Door Toon Dupuis. Vz. borstbeeld van Snijders naar links. Kz. tienregelig opschrift.
Brons 60 mm., KB III-594; Bax 121. Prachtig. € 45,00
   
06-11-2020 historiepenningen 1941-1950 1942. Emeritaat prof. N. Schoorl. Door J.J. van Goor. Vz. borstbeeld naar rechts. Kz. naam fabrikant in verdiepte cirkel.
Brons 71,5 x 51,5 mm., KB V-1522; Hofstee 83; van Scheepen 47. Prachtig.  € 55,00
   
06-11-2020 historiepenningen 1921-1930 1923. 25-Jarig regeringsjubileum koningin Wilhelmina. Door Herman Moerkoerk & (J.J. van Goor). Vz. vaandeldrager schuttersgilde. Kz. provinciewapen gedekt door een hertogshoed. Vaag Brabants landschap.
Brons gegoten 80,5 mm., KB II-347. Prachtig. € 65,00
06-11-2020 historiepenningen 1921-1930 1923. Rotterdam. Aftreden burgemeester A.R. Zimmerman. Door E. Telcs. Vz. borstbeeld van Zimmerman naar links. Kz. staande Romeins magistraat bij brandende altaar.
Brons 60 mm., KB II-309. Minimale vlekjes vz. Prachtig. € verkocht / sold
   
06-11-2020 historiepenningen 1981-1990 1986. Leiden. Eeuwfeest '13 October Vereeniging'. Door Ineke van Dijk. Vz. drie gestileerde personen met brood, mand en haringen. Kz. stadswapen.
Brons 65 mm. Prachtig.  € 20,00
06-11-2020 historiepenningen 1971-1980 1972. Gouda 700 jaar. Door Willem Vis. Vz. naakte vrouw in struikgewas. Kz. stadhuis van Gouda.
Brons gegoten 62 mm., KB VI-3750; Kreuk/Mevius 031. Prachtig. €  verkocht / sold
06-11-2020 foreign medals (1927). Poland. Composer Fryderyk Chopin. By Jσzef Aumillera (Warschau 15-03-1892 / Wielen 20-06-1963). Obv. bust Chopin left. Rev. blank
Bronze 91,5 x 61 mm. Spot obverse (right top corner). EF. € verkocht / sold
05-11-2020 historiepenningen 1951-1960 1953. Dijkherstel na de watersnoodramp. Door Marianus Kutterink. Vz. staande dijkwerker met schop. Kz. overstroomd land, zandzakken. Randinscriptie: HEEMSTEDE BEDANKT ADOPTIE COMITΙ
Brons 65,6 mm., KB V-2131. Licht zwart veegje keerzijde. Prachtig. € verkocht / sold

N.B. Veel gemeenten in Nederland 'adopteerden' door de ramp getroffen gemeenten in Zeeland. Zo adopteerde Amsterdam gemeenten op Schouwen-Duiveland en coφrdineerde de hulp met andere adoptiegemeenten. Voorburg ondersteunde Brouwershaven, Doetinchem ~Middelburg, Leiden ~ Nieuwe Tonge enz. enz.   Ondersteuning vond plaats in de vorm van menskracht, materiaal en geld.
05-11-2020 historiepenningen 1901-1910 (1903). Delft. Maskerade studenten bij het 11e lustrum Polytechnische School. Door (A. Molkenboer). Vz. imitatie Byzantijnse munt van Nikaphoros II Phocas. Kz. vierregelig opschrift.
Brons 27,2 mm., Zwierzina 408; KB I-544. In origineel doosje Begeer. Prachtig. € verkocht / sold

N.B. In muntslag vervaardigd.
   
03-11-2020 historiepenningen 1981-1990 1986. Prins Bernhard 75 jaar. Door Willem Vis. Vz. portret Bennie iets naar links. Kz. staande Indische olifant met kleed op rug.
Brons 50 mm., nr. 153 in rand. Prachtig. € 10,00
03-11-2020 historiepenningen 1961-1970 1967. Eeuwfeest Nederlands Rode Kruis. Door (J.C. Hekman). Vz. vierportret Willem III, prins Hendrik, Juliana en prinses Margriet naar links. Kz. op- en omschrift met kruis.
Brons 50 mm., KB VI-3348. Prachtig. € verkocht / sold
   
03-11-2020 historiepenningen 1951-1960 1955. Bezoek Juliana & Bernhard aan De West. Door Pol Dom. Vz. dubbelportret naar links. Kz. vijfregelig opschrift tussen kroon en oranjetakjes.
Brons 60 mm., KB V-2232. Prachtig. € 35,00
   
03-11-2020 vpk 1948. Inhuldiging koningin Juliana. Door J.C. Hekman i.o.v. de Vereniging voor Penningkunst. Vz. portret van Juliana iets naar rechts. Kz. staande Nederlandse maagd- en leeuw boven koningskroon.
Brons 60 mm., KB V-1794; HS pag. 199 e.v. Prachtig. € 40,00
   
03-11-2020 historiepenningen 1941-1950 1947. Geboorte prinses Maria Christina. Door J.C. Hekman. Vz. vliegende engeltje bij zittende vrouw met baby. Kz. oorkonde gehouden door zeven engeltjes.
Brons 60 mm., KB V-1686. Prachtig. € 35,00
   
03-11-2020 historiepenningen 1931-1940 1938. Geboorte prinses Beatrix. Door E. Telcs & (M. Kutterink). Vz. naakte peuter in een tulpenveld. Kz. oranjeboom voor paleis Soestdijk.
Brons verzilverd 60 mm., KB V-1166. Vlekje rand vz. Prachtig. € 30,00
03-11-2020 historiepenningen 1931-1940 1936. Opheffing Nationaal Crisiscomitι. Door J.C. Wienecke. Vz. borstbeeld koningin Juliana naar rechts. Kz. tienregelig opschrift. Aangeboden aan G. Meijer.
Brons 50 mm., JMP 1954, p. 60, nr. 166; CJCW 382a. Prachtig. € verkocht / sold
03-11-2020 historiepenningen 1931-1940 1933. Vierde eeuwfeest geboorte Willem van Oranje. Door M.P.J. Fleur. Vz. borstbeeld Willem van Oranje bijna en face. Kz. wapperende vlag boven pijlenbundel.
Brons 60 mm., KB III-661. Prachtig. €  verkocht / sold
   
03-11-2020 historiepenningen 1921-1930 1930. Koningin-Regentes Emma. Door J.J. van Goor. Vz. borstbeeld Emma naar rechts. Kz. gekroond wapenschild.
Brons verzilverd 60 mm., KB III-423. Testkrasje in rand. Prachtig. € 30,00
   
03-11-2020 historiepenningen 1921-1930 1923. 25-Jarig regeringsjubileum koningin Wilhelmina. Door J.J. van Goor. Vz. oranjeboom tussen wapenschilden en jaartallen in Hollandse tuin. Kz. pijlenbundel met elf provinciewapens.
Brons gegoten 88 mm., KB II-329. Prachtig. € 50,00
29-10-2020 historiepenningen 1941-1950 1944. Slag om Arnhem. Door (J.J. van Goor). Vz. beschadigd stadwapen onder embleem 1st British Airborn Division. Kz. tekst boven palmtak.
Zilver {35,77 gram] 50 mm., KB V-1663. Prachtig. € verkocht / sold

N.B. Vervaardigd in 1946.
   
29-10-2020 historiepenningen 1931-1940 1933. Olympische dag N.O.C.. Door E. Telcs. Vz. naakte atleet naar links lopend. Kz. drieregelig opschrift.
Brons rechthoekig 45 x 33 mm., KB III-674. In origineel doosje. Prachtig. € 40,00
29-10-2020 historiepenningen 1961-1970 1970. Nederland 25 jaar bevrijd. Door (Willem Vis). Vz. landende geallieerde parachutist. Kz. Shermantank.
Brons 51 mm., KB VI-3575. Prachtig. € verkocht / sold
29-10-2020 historiepenningen 1991-2020 1993. Middelburg. Herbouw synagoge + 25 jaar Numismatische Kring Zeeland. Door C.G.J. Rutten. Vz. restanten van de synagoge, Hebreeuwse tekst en Davidsster. Kz leeuw met olijftak.
Tin gegoten 67,8 - 68,6 mm. Prachtig. € verkocht / sold

N.B. Vervaardigd bij Fibru-Fish, Brussel.
   
29-10-2020 historiepenningen 1891-1900 (1897). Prijspenning Nederlandsche Brood, Koek- en Banketbakkersbond. Vz. twee staande leeuwen houden kroon en krakeling vast. Kz. inscriptieruimte binnen gestrikte lauwertakken.
Zilver [39,36 gram] 47 mm. Zwierzina 1311; KB I-313. Tikje rand kz., donker patina. Prachtig. € 50,00
20-10-2020 historiepenningen 1961-1970 1968. Drie grote Amerikanen. Door Willem Vis. Vz. hoofden van Robert F. Kennedy, Martin Luther King en John F. Kennedy naar rechts. Kz. Lincoln memorial in Washington D.C.
Zilver 50 mm. [51,16 gram], KB VI-3444. Prachtig. € verkocht / sold
   
20-10-2020 historiepenningen 1961-1970 1966. Overlijden mons. W.M. Bekkers. Door (Pol Dom) & Willem Vis. Vz. borstbeeld Bekkers naar rechts. Kz. bisschoppelijk wapen.
Zilver 50 mm., KB VI-3206. Prachtig. € 35,00
20-10-2020 historiepenningen 1951-1960 (1951). Rotterdam. Erepenning Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen, bij het eeuwfeest. Door Albert Termote. Vz. vlakvullende Pegasus naar links boven drie schilden en tandrad. Kz. tempelpoort met twee vrouwen als zuilen. Op naam van J.R. Goddard, secretaris.
Brons 80 mm. Prachtig. € verkocht / sold

N.B. Vervaardigd bij 's Rijks Munt.
12-10-2020 literature - modern coins

 

Toffanin, A. MONETE ITALIANE REGIONALE, STATO PONTIFICIO VOLUME III - da Gregorio XV (1621) a Innocenzo XIII (1724). First ed. 2020, hardbound 24,5 x 18 cm., 558 pages, fully illustrated (colour), valuations in euro. Cross references to CNI, Muntuoni and Berman. Weight: 1,65 kg. € 120,00

Toffanin, A. MONETE ITALIANE REGIONALE, STATO PONTIFICIO VOLUME III - da Gregorio XV (1621) a Innocenzo XIII (1724). 1e ed. 2020, harde kaft, gebonden 24,5 x 18 cm., 558 pagina's, kleurenillustraties, prijswaarderingen in euro. Referenties naar CNI, Muntuoni and Berman. Gewicht: 1,65 kg. € 120,00

12-10-2020 literature - modern coins

 

Toffanin, A. MONETE ITALIANE REGIONALE, STATO PONTIFICIO VOLUME II - da Adriano VI (1521) a Paolo V (1621). First ed. 2018, hardbound 24,5 x 18 cm., 575 pages, fully illustrated (colour), valuations in euro. Cross references to CNI, Muntuoni and Berman. Weight: 1,7 kg. € 120,00

Toffanin, A. MONETE ITALIANE REGIONALE, STATO PONTIFICIO VOLUME II - da Adriano VI (1521) a Paolo V (1621). 1e ed. 2018, harde kaft, gebonden 24,5 x 18 cm., 575 pagina's, kleurenillustraties, prijswaarderingen in euro. Referenties naar CNI, Muntuoni and Berman. Gewicht: 1,7 kg. € 120,00

09-10-2020 willem I 10 Gulden 1824 Brussel. Door Alphonse Michaut. Vz. borstbeeld koning Willem I naar links. Kz. gekroond Nederlands wapen tussen 10 - G.
Goud 22,5 mm., Schulman 190, Friedberg 190, KM 56. Prachtig.  € verkocht / sold
07-10-2020 historiepenningen 1931-1940 1932. 300e Geboortedag Benedictus de Spinoza. Door Pierre Turin. Vz. portret Spinoza en face. Kz. woonhuis Spinoza aan de Paviljoensgracht te Den Haag.
Brons 68 mm., KB III-601. Prachtig. € verkocht / sold
07-10-2020 historiepenningen 1951-1960 1953. Dr. Albert Plesman, grondlegger Nederlandse burgerluchtvaart. Door J.C. Hekman. Vz. portret van Plesman naar links. Kz. tekst.
Brons 60 mm., KB V-2142. Prachtig. € verkocht / sold
   
07-10-2020 historiepenningen 1951-1960 1959. Zeeland, 150 jaar Maatschap De Wilhelminapolder. Door J.J. van Goor (vz.) & (J.Ph. van Zegveld). Vz. borstbeeld Frederika Louise Wilhelmina van Pruisen, gemalin van koning Willem I, naar links. Kz. onder kroon wapenschilden van De Wilhelminapolder en Oost-Beveland.
Brons 60 mm., KB V-2467. Prachtig/FDC. € 100,00
   
07-10-2020 historiepenningen 1951-1960 (1952). Noord-Brabant. Erepenning Commissaris der Koningin. Door (Han Wetselaar). Vz. gekroond provinciewapen gehouden door twee leeuwen. Kz. glad.
Brons 50 mm, vgl. KB V-2044. Prachtig. € 15,00
07-10-2020 historiepenningen 1961-1970 (1969). 300e Sterfdag Rembrandt Harmensz. van Rijn. Door H.D. Janzen. Vz. hoofd Rembrandt (naar een zelfportret) iets naar links. Kz. de schilder aan het werk.
Brons gegoten 64 mm. Prachtig. € verkocht / sold

N.B. Alhoewel vervaardigd bij Begeer staat deze penning niet vermeld in de boeken; er is gebruik gemaakt van de stempels uit 1956.
07-10-2020 historiepenningen 1991-2020 1995. 50 Jaar capitulatie Japan. Door J.M. Knaud. Vz. man achter prikkeldraad zwaait naar moeder met kind. Kz. silhouet hoofd Jhr. Mr. Dr. A.W.L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer naar links.
Brons 60 mm. Prachtig. € verkocht / sold
   
07-10-2020 historiepenningen 1851-1860 1854. Den Haag. Onthulling standbeeld koning Willem II. Door J.P. Menger. Vz. het standbeeld geflankeerd door zittende vrouwen aan voet. Kz. tekst tussen eiken-lauriertak. Geboorte- en sterfdatum langs de rand.
Brons 69 mm., Dirks 758; Bax 86. Tikjes rand kz. Zeer fraai/prachtig. € 65,00
30-09-2020 historiepenningen 1981-1990 1986.Nationale visserijdagen Den Helder. Vz. collage van vissen en zeilboten. Kz. boomkorkotter.
Zilver 35 mm. [17,9 gram, 999/1000]. Prachtig/FDC. € verkocht / sold

N.B. Vervaardigd bij Mauqouy, Belgiλ i.o.v. Muntpost.
30-09-2020 historiepenningen 1981-1990 1985. Zaligverklaring Titus Brandsma. Door (E. Senesi). Vz. hoofd Brandsma naar links. Kz. wapen orde der geschoeide Carmelieten.
Brons, grof gegoten 62 mm. Prachtig.  € verkocht / sold
30-09-2020 historiepenningen 1961-1970 1961. 25 Jaar N.V. Waterleidingmij. Midden Zeeland. Vz. watertoren boven plattegrond van Walcheren en Zuid-Beveland. Kz. zevenregelig opschrift.
Brons 60 mm. Prachtig. € verkocht / sold
30-09-2020 historiepenningen 1881-1890 1881. Hulde aan Hendrik Conscience, dichter en schrijver. Door L. Wiener. Vz. hoofd Conscience naar rechts. Kz. zesregelig opschrift.
Brons 60,7 mm., Zwierzina 550. Prachtig. € verkocht / sold
30-09-2020 historiepenningen 1841-1850 1850. Prijspenning Vereeniging tot Bevordering Tuinbouw in Zeeland. Door P. Hart. Vz. gekroond Zeeuws wapenschild in dikke krans. Kz. op-en omschrift. Op naam van W.C,.M. de Jonge van Ellemeet, 1856.
Brons 45,7 mm., Dirks 708. Prachtig. € verkocht / sold

N.B. Willem Cornelis Mary de Jonge van Ellemeet (1811-1888) was o.m. burgemeester van Oostkapelle (1842-1853).
   
22-09-2020 historiepenningen 1951-1960 1954. Assen. Eeuwfeest provinciaal museum Drenthe. Door M. Meesters. Vz. kraaghalsflesje, brandurn en versierde bulturn binnen wijnrankmotief. Kz. wapen van Drenthe + tekst boven helm van Carel Rabenhaupt.
Brons 60 mm., KB V-2161. Prachtig. € 60,00
22-09-2020 historiepenningen 1921-1930 1927. Prinses Juliana 18 jaar. Door (J.J. van Goor). Vz. hoofd Juliana naar links. Kz. wapen van Juliana in ruitvormig schild tussen oranjetakjes.
Brons 60 mm., KB III-125. Prachtig.  € verkocht / sold
22-09-2020 historiepenningen 1951-1960 1956. Prinses Beatrix wordt 18 jaar. Door Pol Dom & (Marinus Kutterink). Vz. portret Beatrix en face. Kz. wapenschild.
Brons 60 mm., KB V-2256. Prachtig. € verkocht / sold
   
22-09-2020 historiepenningen 1931-1940 1938. 40-Jarig regeringsjubileum koningin Wilhelmina. Door M.P.J. Fleur & (Dirk Bus). Vz. borstbeeld Wilhelmina naar links. Kz. zittende Nederlandse maagd onder oranjeboom met speer en vrijheidshoed.
Brons 65 mm., KB V-1185. Prachtig. € 45,00
22-09-2020 historiepenningen 1921-1930 1926. 250e Sterfdag Michiel Adr. de Ruyter. Door (J.J. van Goor). Vz. aanziend borstbeeld van Dr Ruyter. Kz. zevenregelig opschrift tussen twee zeilschepen.
Brons 60 mm., KB III-46. Prachtig. € verkocht / sold
22-09-2020 historiepenningen 1931-1940 1937. 350e Geboortedag Joost van den Vondel & 300e opvoering Gijsbrecht van Aemstel. Door M.P.J. Fleur & (J.J. van Goor). Vz. borstbeeld van Joost iets naar rechts. Kz. stadspoort en wallen van Amsterdam.
Brons 60 mm., KB V-1114. Prachtig. € verkocht / sold
   
22-09-2020 historiepenningen 191-1960 1956. Dordrecht. Prijspenning derde Statentocht. Door (H. Wetselaar). Vz. doorkijkje op de Oude Schuttersdoelen. Rondom wapenschilden van plaatsen die de tocht aandoet. Kz. glad.
Brons 61,7 mm., KB V-2295 var. Tikje rand kz. Prachtig. € 15,00
22-09-2020 historiepenningen 1991-2020  1995. Vijftig jaar bevrijding. Door L.R. of L.B. Vz. vlaggen U.S.A., Canada, Nederland en United Kingdom. Kz. tienregelig opschrift.
Brons 50,5 mm. Prachtig. € verkocht / sold
   
22-09-2020 historiepenningen 1911-1920 1918. Samenvoeging Alphen, Aarlanderveen & Oudshoorn tot de nieuwe gemeente Alphen aan den Rijn. Door (J.J. van Goor). Vz. plattegrond drie gefuseerde gemeenten. Kz. dertienregelig opschrift.
Brons 59 mm., KB I-1288. Prachtig. € 40,00
   
22-09-2020 vpk 1936. Vierde eeuwfeest sterfdag Erasmus. Door B. Ingen-Housz i.o.v. de Vereniging voor Penningkunst. Vz. portret Erasmus naar links met muts en bontkraag. Kz. uil met narrenkap op wereldbol.
Brons 60 mm., KB V-1002; HS pag. 123 e.v. Prachtig. € 100,00