penningen - munten / medals - coins

LAATSTE AANWINSTEN (vier maanden) / LATEST ADDITIONS (for the past four months)

Openingstijden: maandag t/m donderdag 09.00 - 17.00 hr. / Office hours: monday - thursday 09.00 - 17.00 hr.

Bezoek alleen op afspraak / Visit on appointment only.

RUBRIEK OMSCHRIJVING / DESCRIPTION
     
12-09-2022 literature - modern coins

MUNTALMANAK 2022 [1795 - heden].
40th ed. 2022, paperback 21 x 15 cm., 504 pages, fully illustrated in colour, valuations. Comprehensive price-catalogue for Dutch coinage as from 1795 to the present. Including Dutch paper money, overseas territories etc. Separate section for euro-coins. Dutch text. Weight: 0,754 kg.  € 24,95MUNTALMANAK 2022 [1795 - heden]. 40e editie 2022, paperback 21 x 15 cm., 504 bladzijden, geheel geοllustreerd in kleur, prijswaarderingen. Compacte catalogus van de Nederlandse muntslag vanaf 1795 tot heden, inclusief overzeese gebiedsdelen, papiergeld. Speciale sectie voor euromunten. Gewicht: 0,754 kg.  € 24,95
   
07-09-2022 historiepenningen 1901-1910 1909. 600 Jaar Polder van der Eigen. Door B.A. Willekes. Vz. polderzegel binnen dubbel omschrift. Kz. zes namen bestuur in vierkant geflankeerd door waterplanten.
Brons 50 mm., KB I-857. Prachtig. € 60,00
07-09-2022 historiepenningen 1901-1910 1908. Tilburg. Prijspenning kynologenvereeniging Tilburg. Door C.L.J. Begeer. Vz. kop jachthond naar links. Kz. op- en omschrift boven wapen van Tilburg met eikentakken.
Brons 40,5 mm., Matzen 78. Zeer fraai. € verkocht / sold

N.B. Vervaardigd bij De Stichtsche Fabriek van Zilverwerken, Utrecht.

   
07-09-2022 historiepenningen 1901-1910 1901. Schiedam. Prijspenning nationale zangwedstrijd Schiedams mannenkoor Orpheus. Vz. wapen van Schiedam gehouden door twee leeuwen. Kz. inscriptieruimte op versierde cartouche (oningevuld).
Brons 45,3 mm., Zwierzina 219; KB I-462. Prachtig. € 40,00
07-09-2022 historiepenningen 1901-1910 1909. Breda. Bezoek Kon. Genootschap voor Munt- en Penningkunde aan de Koninklijke Militaire Academie. Door (Evelein & Bemolt van Loghum Slaterus -vz-) en (J.J. van Goor -kz).
Vz. het genootschapszegel. Kz. toegangspoort K.M.A.
Brons 28 mm., KB I-854. Uitermate zeldzaam. Prachtig € verkocht / sold
   
07-09-2022 historiepenningen 1911-1920 1913. Eeuwfeest onafhankelijkheid. Door (Auguste Falise). Vz. tussen jubileumdata een oranjeboom. Kz. scθne aankomst prins Willem VI te Scheveningen.
Zilver 40 mm., Sanders (Oranjepenningen Paleis Het Loo) A5206. Flauw deukje rand.  Prachtig. € 30,00
   
07-09-2022 historiepenningen 1911-1920 1913. Eeuwfeest onafhankelijkheid. Door (Auguste Falise). Vz. zittende Nederlandse leeuw naar links met vaandel en opkomende zon. Kz. scθne aankomst prins Willem VI te Scheveningen.
Brons 60,5 mm. Prachtig. € 50,00

N.B. Het jaartal '1913' op de voorzijde incuus.
   
07-09-2022 historiepenningen 1901-1910 1903. Delft. Prijspenning Delftsch Studentenkorps bij Maskerade. Vz. in poort staande Wetenschap met spiegel en globe. Kz. inscriptieruimte op tableau met eikentak. In 1905 uitgereikt voor geweerschieten.
Brons 59 mm. Zwierzina 409, KB I-545. Prachtig. € 100,00
   
23-08-2022 historiepenningen 1861-1870 (1863). J.M. Schrant, hoogleraar universiteit Leiden op 80-jarige leeftijd. Door D. van der Kellen. Vz. borstbeeld naar rechts. Kz. vierregelig opschrift in gestrikte mirtenkrans.
Brons 50,8 mm., Dirks 883; Hofstee 73. Niet vaak voorkomend. Prachtig. € 120,00

N.B. Vervaardigd bij 's Rijks Munt.
   
23-08-2022 historiepenningen 1931-1940 1939. Steunpenning t.g.v. de geboorte prinses Irene. Door J.C. Wienecke. Vz. vruchtdragende oranjeboom met hoorn. Kz. anker gehouden door twee leeuwen onder de ster van Bethlehem.
Brons 45,2 mm., CJCW 428. Prachtig. € 10,00
23-08-2022 historiepenningen 1871-1880 1872. Den Haag, 25 jaar Hollandsche Mij. van Landbouw. Door S. de Vries. Vz. zittende Ceres met hoorn des overvloeds; landbouwwerktuigen, bijenkorf, haan, dorsmachne etc. Kz. tekst in rozenkrans onder wapens van Den Haag en Zuid-Holland.
Brons 50,2 mm., Zwierzina 252. Prachtig. € verkocht / sold
   
23-08-2022 historiepenningen 1771-1780 1773. Tweede eeuwfeest onzet Alkmaar. Door (Theo van Berckel). Vz. zittende stedenmaagd vertrapt het geweld. Kz. Godsdienst graveert op zuil.
Zilver 27,5 mm., VvL 484. Prachtig. € 90,00
   
23-08-2022 foreign coins San Marino. 500 Lire 1975 Numismatic Agency. Silver 29 mm., KM 48. Unc. € 15,00
   
23-08-2022 foreign coins Montenegro. Nicholas I 1910-1918 (as king). 2 Perpera 1910. Silver 27 mm., KM 27. VF. € 20,00
   
23-08-2022 foreign coins Montenegro. Nicholas I 1910-1918 (as king). 1 Perper 1914. Silver 23 mm., KM 14. EF. € 20,00
   
23-08-2022 foreign coins Germany. Drittes Reich 1933-1945. 50 Reichspfennig 1939A. Nickel 20 mm., Jaeger 365; KM 95. Unc. € 35,00
   
23-08-2022 historiepenningen 1971-1980 1971. Bond Heemschut 60 jaar. Door (H.J.H. van Bommel). Vz. plattegrond van een vesting omringd door water met twee gestileerde gebouwen. Kz. centraal de jaartallen 1911/71. Dubbel omschrift.
Zilver 50 mm. [52,3 gram], KB VI-3691. Prachtig. € 75,00
   
23-08-2022 historiepenningen 1941-1950 1948. 50-Jarig regeringsjubileum koningin Wilhelmina.  Door Han Rehm. Vz. hoofd koningin Wilhelmina naar links. Kz. gouden koets naar links getrokken door vier paarden.
Brons 50 mm., JMP 1954, pag. 78, nr. 262. Prachtig. € 25,00
   
08-08-2022 historiepenningen 1951-1960 1952. Utrecht, internationale tentoonstelling Eeuwfeest Postzegel. Door Dirk Wolbers. Vz. boven PTT het hoofd van Mercurius. Kz. inscriptieruimte binnen dubbel omschrift. Op naam gesteld.
Zilver 39,9 mm. Niet vaak voorkomend. Prachtig. € 100,00

N.B. Vervaardigd bij 's Rijks Munt.
08-08-2022 historiepenningen 1951-1960 (1958). Prijspenning Stichting Bevordering Amateur Fotografie. Door (Han Wetselaar naar ontwerp van Eppo Doeve). Vz. geknielde jongen kijkt door cameralens; vrouw achter en boven hem. Kz. inscriptieruimte binnen omschrift. O.n.v. Huishoudbeurs 1963.
Brons 50,5 mm., KB V-2426. Prachtig. € verkocht / sold
   
08-08-2022 historiepenningen 1911-1920 (ca. 1915). Aartsbroederschap der Heilige Familie. Vz. kind Jezus geflankeerd door Maria en Jozef. Kz. in drie medaillons de kaptitalen M (aria), J (ozef) en J (ezus).
Zilver 32,6 mm. met draagoog. Prachtig. € 20,00

N.B. Vervaardigd bij Atelier Brom, Utrecht.
   
08-08-2022 historiepenningen 1951-1960 (1959). Prijspenning voor groepen Kon. Ned. Bond voor Lichamelijke Opvoeding. Door Wim van Hoorn. Vz. portret Juliana naar links. Kz. inscriptieruimte binnen gestrikte lauwer- en eikentak.
Brons verguld 53,2 mm., KB V-2461. Prachtig. € 40,00
   
08-08-2022 historiepenningen 1951-1960 1958. Sneek. Prijspenning Sneekweek. Vz. boeier naar links varend. Kz. blanco (naam fabrikant incuus).
Brons verguld rechthoekig 79,6 x 59 mm. Prachtig. € 20,00

N.B. Alhoewel bij Begeer vervaardigd staat deze penning niet vermeld in de boeken.
08-08-2022 historiepenningen 1951-1960 1958. Soesterberg, 45 jaar Koninklijke Luchtmacht - N.A.T.O. vliegdemonstraties. Door (M. Kutterink). Vz. vliegende adelaar onder kroon. Kz. op- en omschrift.
Brons 50,5 mm., KB V-2408. Miniem vlekje vz. Prachtig. € verkocht / sold
   
08-08-2022 historiepenningen 1951-1960 (1959). D.O. (Dienstorder) 888. Door (J.Ph. van Zegveld). Vz. drie e-locs (serie 1200, hondekop mat. '54; serie 1300) boven NS-embleem. Kz. inscriptieruimte + zevenregelig opschrift. Op naam gesteld.
Brons 50,4 mm., KB V-2470. Niet vaak voorkomend. Prachtig. € 60,00
08-08-2022 historiepenningen 1951-1960 1958. Amsterdam. 150 Jaar Koninklijke Academie van Wetenschappen. Door H.M. Wezelaar-Dobbelman. Vz. vrouw met gevleugeld hoofd houd een opengeslagen boek vast. Kz. tekst rondom uiltje.
Brons 60,5 mm., KB V-2389. Prachtig. € verkocht / sold
11-07-2022 historiepenningen 1831-1840 1832. Amsterdam. Beloningspenning a.d. Wijkmeesters bij de Cholera. Door J.P. Schouberg. Vz. stadswapen gehouden door twee leeuwen. Kz. inscriptieruimte. O.n.v. F.J.M. Hayman Fremersturp.
Zilver 30,4 mm., Dirks 457; Brettauer 1667. Prachtig. € verkocht / sold
   
11-07-2022 willem I 1/2 Cent 1831 Utrecht. Koper 16 mm., Schulman 361. Zeer fraai. € 125,00
11-07-2022 zeeland Middelburg. Velddaalder van 36 stuiver 1574. Delm. 167; v.Gelder 43a; CNM 2.35.7. Zeer fraai / prachtig.  € verkocht / sold
   
11-07-2022 historiepenningen 1881-1890 1889. Zilveren bruiloft L. Smulders & C.M. Franken. Vz. op- en omschrift. Kz. inscriptieruimte binnen lauwerkrans.
Brons 32,6 mm., Zwierzina 840. Prachtig. € 20,00
   
11-07-2022 historiepenningen 1931-1940 1933. Vierde eeuwfeest geboorte Willem van Oranje. Door M.P.J. Fleur. Vz. borstbeeld Willem iets naar rechts. Kz. perkament met twee lakzegels.
Brons 40 mm., KB III-669. Prachtig. € 25,00
   
11-07-2022 historiepenningen 1941-1950 1949. 30 Jaar Koninklijke Luchtvaart Mij. Door Maarten Pauw. Vz. vliegtuig + oude driemaster. Kz. opschrift onder oud logo KLM.
Brons 60 mm. Prachtig. € 30,00

N.B. Vervaardigd bij C.J. Begeer, Gruttersdijk 54, Utrecht.
11-07-2022 historiepenningen 1951-1960 1952. Utrecht, tentoonstelling eeuwfeest Nederlandse Postzegel. Vz. postzegel van 5 Ct met beeltenis Willem III. Kz. vijfregelig opschrift.
Brons rechthoekig 42,5 x 32,5 mm. Prachtig. € verkocht / sold
11-07-2022 historiepenningen 1951-1960 (1952). 300 Jaar Grondslag Stichting Republiek Zuid-Afrika. Vz. borstbeeld Jan van Riebeeck en face. Kz. Achtregelig opschrift onder familiewapen.
Brons 41 mm. Prachtig. € verkocht / sold
   
   

NUMISMATIC LITERATURE AT BARGAIN PRICES / NUMISMATISCHE LITERATUUR TEGEN SPOTPRIJZEN
see our page 'Special offers' in the book section / zie pagina 'Speciale aanbiedingen' in de boekenafdeling.

   
21-06-2022 historiepenningen 1951-1960 1952. Den Haag. Charternight Lions Club. Door (J.J. van Goor). Vz. gezicht op het vredespaleis tussen bomen. Kz. drieregelig opschrift.
Brons rechthoekig 65,7 x 87,2. Vgl. KB I-1068. Vlekje voor- en keerzijde, anders prachtig. € 50,00

N.B. Ongebruikelijk dik (6 mm.).
   
21-06-2022 historiepenningen 1941-1950 1947. 20 Jaar Nederlandsche Middenstandsbank. Door J.J. Both. Vz. portret Johan van Eck naar links. Kz. elfregelig opschrift.
Brons 60 mm. Prachtig. € 30,00

N.B. Vervaardigd bij De Stichtsche Fabriek van Zilverwerken. De in 1927 opgerichte Nederlandsche Middenstandsbank komt voor uit de Algemeene Centrale Bankvereeniging voor den Middenstand (1914-1927), de Hanzebanken, de BOAZ-banken en de Middenstandsbank voor Limburg. In 1991 gaat de N.M.B. op in de ING-Groep, in 1992 verandert de naam in ING-bank.
   
21-06-2022 gilde- en aanverwante penningen 1906. Amsterdam. E Pluribus Unum. Vz. waarde van 10 Cent tussen EPU en jaartal. Kz. idem aan de voorzijde.
Messing 19,6 mm. met 2 x rechthoekig gat. Kooij CC-021.4. Zeer fraai. € 20,00

N.B. E Pluribus Unum (uit velen ιιn) was een keten van wachtkamerbuffetten bij trein- en busstations in Noord- en Zuid-Holland.
   
21-06-2022 gilde- en aanverwante penningen z.j. Amsterdam. Restaurant Schiller. Vz. naam en waarde van 20 (cent). Kz. idem aan de voorzijde.
Koper 22,4 mm. Kooij CC-077.3. Zeer fraai. € 15,00
   
07-06-2022 foreign coins Romania. Mihai I 1940-1947. 500 Lei 1941. Silver 37 mm., KM 60. EF. € 17,50
   
07-06-2022 foreign coins Portuguese India. Luνs I 1861-1889. Rupia 1882. Silver 30,6 mm., KM 312. VF.  € 75,00
07-06-2022 foreign coins Bulgara. Ferdinand I 1887-1908. 5 Leva 1894 KB. Silver 37,2 mm., KM 18. VF. € verkocht / sold
07-06-2022 foreign coins Bulgaria. Ferdinand I 1887-1908. 5 Leva 1892 KB. Silver 37,2 mm., KM 15. VF. € verkocht / sold
07-06-2022 foreign coins Bulgaria. Alexander I 1879-1886. 5 Leva 1885. Silver 37,5 mm., KM 7. VF. € verkocht / sold
   
31-05-2022 historiepenningen 1941-1950 (1950). Amsterdam. Reis Cornelis & Frederik Houtman naar Indiλ. Door Joop Hekman & (J.Ph. van Zegveld). Vz. dubbelportret Cornelis en Frederik. Kz. de schepen 'Mauritius', 'Hollandia', 'Amsterdam' en 'Duyfken' naar links.
Brons 65 mm., KB V-1877. Prachtig. € 85,00
   
31-05-2022 historiepenningen 1941-1950 1947. Rotterdam. Heropening Schouwburg. Door (Mari Andriessen). Vz. staande halfnaakte vrouw met zwaard schuift toneelgordijn opzij. Kz. staande halfnaakte vrouw met twee maskers in haar handen.
Brons gegoten 60 mm., De Beeldenaar 1983, pag. 15-7. Prachtig. € 65,00

N.B. Gegoten bij 's Rijks Munt.
31-05-2022 foreign coins Germany. Sachsen (Albert. Linie). August 1553-1586. Halbtaler 1579 Dresden. Silver 34,5 mm., Vgl. Merseb. 697; Keilitz/Kahnt 86. VF. € verkocht / sold
   
31-05-2022 foreign coins Germany. Hannover (Stadt). IIII Mariengroschen 1669-AS. Silver 21 mm., KM 69. VF. € 40,00
   
31-05-2022 foreign coins Straits Settlements. Victoria 1837-1901. 20 Cents 1884. Silver 23 mm., KM 12. VF. € 35,00
31-05-2022 foreign coins Turkey. Abdul Mejid AH 1255-1277 (AD 1839-1861). 20 Kurush AH 1255/10 (1849).
Silver 37 mm., KM 675. VF. € verkocht / sold
31-05-2022 foreign coins San Marino. 5 Lire 1935 Women's bust / plant and plow. Silver 23 mm., KM 9. Unc. € verkocht / sold
   
16-05-2022 historiepenningen 1981-1990 (1958). Den Haag. Erepenning Esso Nederland N.V. Door Dirk Bus. Vz. het Petrolea-gebouw te Den Haag. Kz. inscriptieruimte binnen twaalf sterren en boven twee gestileerde lauwertakjes.
Brons gegoten 87,4 mm., KB V-2382. In originele doos. Prachtig. € 85,00
   
16-05-2022 historiepenningen 1921-1930 (1922). Den Haag. Ere- of prijspenning Haagsche Courant. Door R.C. Vz. gezicht op het kantoor aan de Wagenstraat 37-39. Kz. inscriptieruimte binnen krans. Met gravering: 3E PR CLUB KAMP. Z.H.
Donkerbrons 50,2 mm. Minimale randbeschadiging keerzijde. Prachtig. € 40,00
16-05-2022 historiepenningen 1981-1990 1985. Amsterdam. Eeuwfeest Rijksmuseum. Door Willem Vis. Vz. gezicht op het hoofdgebouw. Kz. compositie enkele figuren uit 'De Nachtwacht'.
Zilver 38 mm. FDC. € verkocht / sold
   
16-05-2022 historiepenningen 1891-1900 1891. Schiedam. P. van Dijk van Matenesse 25 jaar burgemeester. Door J.P.M. Menger & W. Schammer. Vz. hoofd van Van Dijk van Matenesse naar links. Kz. vijfregelig opschrift binnen gestrikte eikentakken.
Brons 66,2 mm., variant met 'groot hoofd' en J.P.M.M. op de voorzijde. Vgl. Zwierzina 949. Ruim prachtig. € 140,00

N.B. Behalve burgemeester van Schiedam was Van Dijk van Matenesse ook ιιn van de mede-oprichters van het Koninklijk Genootschap voor Munt- en Penningkunde.
09-05-2022 historiepenningen 1911-1920 1914. Algemeen steuncomitι. Door (J.C. Wienecke). Vz. Nederlandse leeuw met geheven zwaard en pijlenbundel in Hollandse tuin. Kz. palmtak boven vuurslag tussen oranjetakken.
Zilver [105,03 gram] 65 mm., KB I-1108; CJCW 126. Prachtig. € verkocht / sold
   
09-05-2022 historiepenningen 1911-1920 (1918). Betogingen tegen de novemberrevolutie. Door J.C. Wienecke. Vz. borstbeeld Willem de Zwijger met plooikraag. Kz. borstbeeld prinses Juliana met helm waarop struisvogelveren.
Brons 60 mm., KB I-1300; CJCW 159. Prachtig. € 130,00
   
09-05-2022 historiepenningen 1931-1940 (1938). Verbouwing paleis Soestdijk. Door Toon Dupuis & (J.J. van Goor). Vz. prins Bernhard, in ritmeestersuniform, en prinses Juliana naar links. Kz. vierregelig opschrift onder gekroonde J B.
Brons 27 mm., KB V-1281. In origineel doosje. Prachtig. € 60,00

N.B. Door prins Bernhard persoonlijk geschonken aan de bouwvakkers.
   
09-05-2022 historiepenningen 1991-2015 1999. Amstelveen, Overlijden Laas Spannenburg. Door Rudy Augustinus. Vz. hoofd Laas iets naar rechts. Kz. op- en omschrift.
Brons gegoten 75,5 mm. Prachtig.  € 120,00