penningen - munten / medals - coins

LAATSTE AANWINSTEN (vier maanden) / LATEST ADDITIONS (for the past four months)

Openingstijden: maandag t/m donderdag 09.00 - 17.00 hr. / Office hours: monday - thursday 09.00 - 17.00 hr.

Bezoek alleen op afspraak / Visit on appointment only.

RUBRIEK OMSCHRIJVING / DESCRIPTION
   
31-05-2023 historiepenningen 1771-1780 1780. Nieuwjaarspenning. Door J.M. Lageman. Vz. Onder alziend oog knielende vrouw met slangenrond en rokende pot. Omschrift: PIETATE ACTIVA Kz. staande vrouw bij bloeiend boompje. Omschrift: MORTE & VITA
Zilver 26,5 mm., vgl. DPR IV-2347. Prachtig. € 60,00

NB De laatste twee cijfers van het jaartal zijn gegraveerd.
   
31-05-2023 historiepenningen 1941-1950 1942. Erepenning Bond van Vereenigingen voor Nijverheidsonderwijs. Door C. Franzén-Heslenfeld & (J.Ph. van Zegveld). Vz. drie figuren: Vaardigheid-, Kennis- en Toewijding personificerend. Kz. inscriptieruimte binnen rand van gereedschappen.
Brons 60,6 mm., KB V-1537. Niet vaak voorkomend. Prachtig. € 125,00
   
31-05-2023 historiepenningen 1931-1940 1938. Den Haag. Doop prinses Beatrix. Door Marion Rosse. Vz. gebakerd kindje met vredesduif. Kz. gekroond wapen van de prinses.
Brons gegoten 50 mm., KB V-1178. Prachtig. € 40,00
   
31-05-2023 historiepenningen 1651-1700 1689. Den Haag. Inhuldiging Willem III & Mary tot koning en koningin van Engeland. Vz. staande Nederlandse maagd met vrijheidshoed op speer, leunend op zuil met bijbel. Kz. gekroond wapenschild.
Zilver [16,44 gram] 33,6 mm., vL III-418; DPR III-2036. Zeer fraai. € 200,00

NB Het ontwerp van de voorzijde is rechtstreeks afgeleid van de provinciale drie,- twee-, één,- halve en kwart guldens.
   
15-05-2023 c.j. van der hoef 1979. Leiden. Stadhuis 50 jaar geleden verbrand. Door C.J. van der Hoef. Vz. voorgevel verbrande stadhuis. Kz. stadswapen gehouden door een leeuw.
Brons 41 mm., KB VII-4209; Jintes/Pol 300. Prachtig. € 35,00
   
15-05-2023 historiepenningen 1971-1980 1977. 150 Jaar Fries Genootschap van geschied-, oudheid- en taalkunde. Door Suze Boschma-Berkhout. Vz. koggeschip, terp met kerkje, foliant. Kz. tekst en 3 pompebladeren.
Brons gegoten 66 mm., SB in rand. Prachtig. € 45,00
   
15-05-2023 historiepenningen 1971-1980 1977. Zwijndrecht/Dordrecht. Opening Drechttunnel. Door H. Hemelaar. Vz. gezicht op Dordrecht met Oude Maas en Kiltunnel. Kz. ingang Drechttunnel met gezicht op Zwijndrecht.
Brons 40 mm., KB VII-4114. Prachtig.  € 10,00
   
15-05-2023 historiepenningen 1971-1980 1977. Apeldoorn. Verbouwing raadhuis. Door J. Dielissen. Vz. gezicht op het raadhuis. Kz. gemeentelijke adelaar.
Brons 50 mm. Prachtig. € 20,00

NB Vervaardigd bij C.J. Begeer, Gruttersdijk 54, Utrecht.
   
15-05-2023 historiepenningen 1971-1980 1976. Zwolle. Opening nieuw stadhuis. Vz. gezicht op het nieuwe stadhuis. Kz. wapen van Zwolle.
Zilver [25,93 gram] 40 mm., nr. 179 in rand. KB VII-4022. Prachtig. € 35,00
15-05-2023 historiepenningen 1971-1980 1979. Workum. Plaatselijk Belang 75 jaar. Door Rudy Augustinus. Vz. copie Workumse munt uit 1498. Kz. copie Workumse munt uit 1480.
Brons 50 mm., Kreuk/Mev. 205. Prachtig. € verkocht / sold
   
15-05-2023 historiepenningen 1971-1980 1980. Benedictuspenning I. Door Niel Steenbergen. Vz. tronende Benedictus met staf en boek. Kz. over de kaart van Europa zes medaillons met diverse voorstellingen uit het leven van Benedictus.
Brons 30 mm. met draagoog, Van der Kam P8004. Prachtig. € 10,00
   
18-04-2023 historiepenningen
1921-1930
1928. Rotterdam. Nederlandsche Nijverheidstentoonstelling. Door (Leendert Bolle). Vz. twee tandraderen boven haven. Kz. gezicht op tentoonstellingscomplex.
Brons 60,5 mm., lichte vlekjes vz. Prachtig. € 50,00
   
       
   

NUMISMATIC LITERATURE AT BARGAIN PRICES / NUMISMATISCHE LITERATUUR TEGEN SPOTPRIJZEN
see our page 'Special offers' in the book section / zie pagina 'Speciale aanbiedingen' in de boekenafdeling.

     
   
18-04-2023 historiepenningen
1921-1930
1928. Utrecht (stad). Ledenvergadering liberale staatspartij 'Vrijheidsbond'. Vz. staande muze der geschiedenis bij gedenksteen. Kz. zevenregelig opschrift.
Brons 41,2 mm., KB III-205. Prachtig. € 20,00
   
18-04-2023 historiepenningen
1921-1930
1927. Bussum. Tentoonstelling kynologenclub 'Gooi- en Eemland. Vz. twee schuin geplaatste wapens (Noord-Holland & Utrecht). Kz. zesregelig opschrift.
Brons verguld 40,5 mm., Matzen 214. Prachtig. € 10,00
   
18-04-2023 historiepenningen
1921-1930
(1928). 300-jarige herdenking verovering van de zilvervloot door Piet Heyn. Door (J.J. van Goor). Vz. borstbeeld Piet naar rechts. Kz. tussen vier zeilschepen een vierkant met achtregelig Latijns opschrift.
Brons 60 mm., KB III-218. Lichte krasjes voorzijde. Niet vaak voorkomend. Prachtig. € 65,00
   18-04-2023 historiepenningen
1951-1960
(1956). Weldadigheidspenning Groene Kruis. Door Maarten Pauw. Vz. voorstelling 'Barmhartige Samaritaan' boven groen geëmailleerd kruis. Kz. inscriptieruimte in rand van plusjes- en streepjes.
Zilver [23,3 gram] 40,1 mm., De Beeldenaar 1982, pag. 69, nr. 63. In origineel doosje van C.J. Begeer, Oudkerkhof 27, Utrecht + draagspeld. Prachtig. € 60,00
   
11-04-2023 historiepenningen
1971-1980
1978. Amsterdam. Restauratiepenning West-Indisch Huis. Vz. 17e eeuws zegel W.I.C. met bever. Kz. stadswapen onder bever en logo geoctroieerde West-Indische Compagnie.
Zilver [25 gram] 38 mm., Kr./Mev. 157. Donker patina. Prachtig. € 25,00
   
11-04-2023 historiepenningen
1931-1940
1932. Den Haag, 25 jaar nieuw gebouw Gymnasium Haganum. Door (M.P.J. Fleur). Vz. hoofdingang nieuw gebouw. Kz. vijfregelig Latijns opschrift boven Haags wapen.
Brons 30 mm., KB III-604. Flauwe stempelbreuk kz. Prachtig. € 25,00
11-04-2023 historiepenningen
1921-1930
1930. Den Haag. Vredes- en Volkenbondstentoonstelling. Door (A. Büttler). Vz. gezicht op de Ridderzaal. Kz. zesregelig opschrift.
Brons 41 mm., KB III-436. Zeer fraai. € verkocht / sold
11-04-2023 historiepenningen
1921-1930
1930. 's-Hertogenbosch. Onthulling standbeeld Jeroen Bosch. Door J.J. van Goor. Vz. portret van Bosch en face. Kz. wapenschild van 's-Hertogenbosch.
Brons 60 mm., KB III-397. Prachtig. € verkocht / sold
   
11-04-2023 historiepenningen
1921-1930
1929. Concordaat met Italië en herstel wereldlijk gezag paus. Door Huib Luns. Vz. wapens van paus en Italië. Kz. gezicht op het Vatikaan.
Brons 60 mm., KB III-299. Prachtig. € 40,00
11-04-2023 historiepenningen
1921-1930
1928. Arnhem. Tentoonstelling "Oost en West". Door Leendert Bolle. Vz. boeddhabeeld boven liggende gestileerde leeuw. Kz. stadswapen en tekst.
Brons 60 mm., KB III-229. Vlekje keerzijde. Prachtig. € verkocht / sold
   
11-04-2023 historiepenningen
1921-1930
(1928). Den Haag. Erepenning American Petroleum Company. Door (J.J. van Goor). Vz. gezicht op het Petrolagebouw. Kz. inscriptieruimte binnen krans van sterren.
Brons 60 mm., KB III-278. Lichte vlekjes. Prachtig. € 20,00
11-04-2023 historiepenningen
1921-1930
(ca. 1924). Groningen (stad). Prijs/reclamepenning Ranja-CP. Door C.L.J. Begeer. Vz. in ovaal: sinaasappelpers, glas en sinaasappels. Kz. inscriptieruimte boven fantasiewapen met CP. Inscriptie: 2e K.V.H. / 11-8-29
Brons verzilverd 40,4 mm. met draagoog. Cat. Polak --. Zeer fraai.  € verkocht / sold

NB Vervaardigd bij De Stichtsche Fabriek van Zilverwerken.
29-03-2023 historiepenningen
1911-1920
(1920). Erepenning Koninklijke Nederlandsche Brandweer Vereeniging. Vz. naakte man bestrijdt vuurspuwende draak. Kz. tweeregelig opschrift tussen rookwolken met rijkswapen en allerlei brandweerattributen.
Zilver [21,5 gram] 41,3 mm. Verwijderd draagoog + deukje rand. Zeer fraai. € verkocht / sold

NB Vervaardigd bij de Stichtsche Fabriek van Zilverwerken.
29-03-2023 historiepenningen
1921-1930
(1921) Alkmaar. Gemeentelijke erepenning. Door (D. Scholtus). Vz. onder ronde lauwerkrans stadswapen gehouden door twee leeuwen. Kz. inscriptieruimte. Op naam van G.J. van Dijk, 1931.
Zilver [45,57 gram] 53,3 mm., KB II-191. Prachtig. € verkocht / sold
29-03-2023 historiepenningen
1931-1940
1931. Tien jaar Vrijwillig Landstormkorps Luchtwachtdienst. Vz. verrekijker in krans van elf provinciewapens. Kz. zesregelig opschrift in dikke krans.
Brons 40 mm., Bax 17.2.11. Niet vaak voorkomend. Zeer fraai. € verkocht / sold

NB Vervaardigd bij de Stichtsche Fabriek van Zilverwerken.
   
29-03-2023 historiepenningen
1931-1940
1932. Rotterdam. Opening Oostelijk Zwembad. Vz. gekroond stadswapen in dubbele halve cirkel. Kz. op- en omschrift.
Brons 41,4 mm. Prachtig. € 45,00

NB Vervaardigd bij de Stichtsche Fabriek van Zilverwerken.
   
29-03-2023 historiepenningen
1931-1940
1936. Den Haag. Tentoonstelling Kynologenclub 'De Hofstad'. Door (J.J. van Goor). Vz. gezicht op de gebouwen tussen Buiten- en Binnenhof. Kz. achtregelig opschrift.
Brons verguld 50 mm., KB V-1006; vgl. Matzen 291. Prachtig. € 10,00
22-03-2023 historiepenningen
1951-1960
1960. Overijssel. Prijspenning Koninklijke Vereeniging 'Het Nederlandsche Trekpaard'. Door (A.G. van Lom -vz-). Vz. staand trekpaard naar links. Kz. inscriptieruimte onder vierregelig opschrift.
Brons 50,5 mm. Licht verkleurd. Prachtig. € verkocht / sold
   
22-03-2023 historiepenningen
1951-1960
1960. Leiden. International Congress of Gastroenterology. Vz. gestileerd persoon op blauw geëmailleerde achtergrond met de maagstreek rood geëmailleerd. Kz. Op- en omschrift.
Brons verzilverd 26 x 23 mm., met draagoog. Prachtig. € 20,00

NB Het betreft hier een reclamepenninkje van de firma Roter, Hilversum.
   
22-03-2023 historiepenningen
1951-1960
1960. Rotterdam, erepenning Floriade. Door (Willem Vis). Vz. gestileerde bloem, het logo van de Floriade. Kz. inscriptieruimte onder stadswapen. Op naam van A. van Dijk.
Brons gegoten 60 mm., vgl. KB V-2551. Prachtig. € 35,00
22-03-2023 historiepenningen
1961-1970
1964. Internationale landdag Rotary Utrecht. Vz. tandrad & tekst. Kz. stadswapen Utrecht.
Koper 28 mm., Kooij RO-105.3. Prachtig. € verkocht / sold
22-03-2023 historiepenningen
1961-1970
1964. Winston Churchill 90 jaar. Door Willem Vis. Vz. hoofd Churchill naar rechts. Kz. wereldbol met vredesduif; tekst.
Brons verguld 38 mm., KB VI-3071 (1965). Prachtig. € verkocht / sold
   
22-03-2023 historiepenningen
1961-1970
1965. Inauguratie Lyndon B. Johnson. Door (Pol Dom). Vz. hoofd Johnson iets naar links. Kz. blanco.
Brons verguld 50 mm., vgl. KB VI-3064. Prachtig. € 30,00
22-03-2023 historiepenningen
1961-1970
1968. Olympische zomer- en winterspelen. Door Willem Vis. Vz. atleet met brandende toorts naar links. Kz. schaatser met brandende toorts naar rechts.
Brons 50 mm., KB VI-3391. Prachtig. € verkocht / sold
   
13-03-2023 historiepenningen
1961-1970
1967. IJmuiden. Uitbreiding havenmond Noordzeekanaal. Door (J. Sloos). Vz. wapens van Amsterdam, Zaandam, Velsen en Haarlem rondom logo. Kz. bovenaanzicht op de havenmond.
Brons 50 mm., KB VI-3369. Prachtig. € 25,00
13-03-2023 historiepenningen
1961-1970
1969. Ulft. DRU-penning. Vervaardigd bij DRU zelf. Vz. buste Nicolaus Copernicus naar links. Kz. hemellichamen rondom logo DRU.
IJzer, grof gegoten 69 mm. [muntslag]. Prachtig. € verkocht / sold

NB De firma Diepenbrock & Reiger, Ulft (DRU) is opgericht in 1754. Zij verwierf bekendheid met de fabricage van gietijzeren potten en pannen, later van gas- en verwarmingsapparaten. Veel van haar producten werden naar sterrenbeelden vernoemd.
13-03-2023 historiepenningen
1961-1970
1969. Apollo XI, 1e landing op de maan. Door (Joop Hekman). Vz. hoofden astronauten Aldrin, Collins & Armstrong. Kz. landingsscène.
Brons 50,2 mm., KB VI-3523. Prachtig. € verkocht / sold
13-03-2023 historiepenningen
1961-1970
1969. Apollo XI, 1e landing op de maan. Door (Joop Hekman). Vz. hoofden astronauten Aldrin, Collins & Armstrong. Kz. landingsscène.
Proefslag in goud gescreend aluminium 50 mm. [10,0 gram], vgl. KB VI-3523. Prachtig. € verkocht / sold

NB Het omschrift op de keerzijde wijkt af: 1969 FIRST LANDING ON THE MOON
   
13-03-2023 historiepenningen
1961-1970
(1969). Amsterdam. Honorair lidmaatschap Mij tot Bevordering der Toonkunst. Vz. meisje met harp. Kz. inscriptieruimte onder drieregelig opschrift. Op naam van P.S. Segboer-de Regt, Den Haag.
Brons 50 mm., KB VI-3522. Zeer fraai / prachtig. € 40,00
   
13-03-2023 historiepenningen
1961-1970
1970. Den Haag. Comité 15 augustus - capitulatie Japan. Vz. tekst en driehoek. Kz. tekst en driehoek.
Brons 60 mm., KB VI-3638. Prachtig. € 15,00
   
13-03-2023 historiepenningen
1961-1970
1970. Utrecht. Dankpenning BVA. Vz. negenregelig opschrift met logo BVA. Kz. tienregelig opschrift.
Brons 50,5 mm., KB VI-3595. Prachtig. € 10,00
   
07-03-2023 historiepenningen
1891-1900
1895. Utrecht. Prijspenning Nederlandsch Sportterrein. Door (J.F.H. Bouchette). Vz. 17 sportattributen. Kz. inscriptieruimte binnen lauwerkrans.
Brons 28,9 mm., Zwierzina 1208. Prachtig.  € 15,00
   
07-03-2023 historiepenningen
1881-1890
1885. Het edict van Nantes en toelating uitgeweken Fransen na 200 jaar herdacht. Door J. Elion. Vz. Nederlandse leeuw met pijlenbundel en vrijheidshoed in Hollandse tuin. Kz. data in krans van doornen en lelies.
Brons 55 mm., Zwierzina 663. Vlekje vz. Prachtig. € 40,00
   
07-03-2023 historiepenningen
1891-1900
(1897). Prijspenning Geldersche Pluimveeclub. Vz. gekroond Gelders wapen tussen gestrikte eiken- en lauwerkrans. Kz. inscriptieruimte tussen gestrikte lauwertakken. Brons 40 mm., Zwierzina 1321; KB I-321. Prachtig. € 25,00
   
07-03-2023 historiepenningen
1891-1900
1896. Utrecht, 52e lustrum universiteit; Ridderhofspel Maximiliaan II, koning van Bohemen. Vz. gekroond wapenschild van Maximiliaan. Kz. zwevende Mercurius, met zijn staf, boven Utrecht.
Brons 40,7 mm., Zwierzina 1221, KB I-273; Hofstee 16. Prachtig. € 20,00
   
07-03-2023 historiepenningen
1961-1970
1962. Tweede Vatikaans concilie. Door Jan Snoeck. Vz. hoofd naar rechts, opgebouwd uit kleine hoofden. Kz. Christussymbool boven zeven heuvelen van Rome.
Brons 65 mm., KB VI-2763. Prachtig. € 40,00
   
07-03-2023 historiepenningen
1971-1980
1971. Roermond. Zilveren bruiloft Corrie & Gijs van Spanje-Kardurk. Door M. Kutterink. Vz. twee ineengeslagen handen onder huwelijksbootje (kogge). Kz. drieregelig opschrift boven lotusbloem.
Brons verzilverd 40,3 mm., KB VI-3706. Prachtig. € 20,00
27-02-2023 historiepenningen
1981-1990
(1990). Rijswijk (ZH), gemeentelijke erepenning. Vz. wapen van Rijswijk gehouden door twee leeuwen boven gedenknaald Vrede van Rijswijk. Kz. inscriptieruimte en tekst.
Brons verzilverd 70 mm. Prachtig. € verkocht / sold
   
27-02-2023 historiepenningen
1981-1990
1989. Hilversum, 25 jaar omroepvereniging TROS. Vz. groot getal 25 op logo TROS. Kz. tekst.
Brons 60 mm. (180 gram). Prachtig. € 15,00
   
27-02-2023 historiepenningen
1981-1990
1988. Rotterdam. Philips marathonloop. Vz. drie marathonlopers; Erasmusbrug op de achtergrond. Kz. drieregelig opschrift.
Brons 60 mm. € 10,00
   
27-02-2023 historiepenningen
1981-1990
1985. Nederland 40 jaar bevrijd. Door (H. McAnelly). Vz. St. Joris te paard de draak verslaand. Kz. landkaart Nederland.
Tin 50 mm. Prachtig. € 7,50
   
27-02-2023 historiepenningen
1981-1990
1985. Opening nieuw bedrijfspand N.V. Koninklijke van Kempen & Begeer. Door (Rudy Augustinus). Vz. gezicht op het oude pand te Voorschoten en op het nieuwe pand te Zoetermeer.
Brons 61 x 81 mm. Prachtig. € 25,00
   
27-02-2023 historiepenningen
1981-1990
1984. Den Haag. Internationale tentoonstelling Filacento in het Congrescentrum. Vz. postzegelvel en loep met diverse teksten. Kz. blanco.
Brons, geëmailleerd 64 x 46 mm. Prachtig. € 15,00
   
27-02-2023 historiepenningen
1981-1990
1983. Breda. Bouw bedrijfspand Tollen Coatings. Door (S.C. Elion -vz-). Vz. borstbeeld Hendrik Tollens met commandeurskruis naar links. Kz. vierregelig opschrift binnen krans.
Brons verzilverd 60 mm. Prachtig. € 30,00
   
27-02-2023 historiepenningen
1981-1990
1983. Amsterdam/Zaandam. Opening Hemtunnel. Door Willem Vis. Vz. front E-loc (type Sprinter); ingang Hemtunnel onder Noordzeekanaal. Kz. oude Hembrug.
Brons 60 mm. Prachtig. € 30,00
   
27-02-2023 historiepenningen
1981-1990
1982. 250 jaar Hernhutter zending. Vz. lam Gods met vaandel naar links. Kz. tweeregelig omschrift rondom het getal 250.
Brons 50 mm. Prachtig. € 10,00
   
20-02-2023 historiepenningen
1991-2020
1992. Vijftig jaar korps commandotroepen. Vz. monument waarop drie soldaten in het Schotse Achnacarry. Kz. vlaggestok met vermelding diverse optredens van het korps.
Brons 70,7 mm. Vz. gelakt. Prachtig. € 35,00
   
20-02-2023 historiepenningen
1931-1940
1940. 400ste geboortedag Marnix van St. Aldegonde. Door H.M. Wezelaar. Vz. borstbeeld bijna en face. Kz. kapseizende driemaster.
Brons verzilverd 50 mm., KB V-1421. Prachtig. € 45,00

Deze penning is geheel gelijk aan de uitgifte van de Vereniging voor Penningkunst, zij het met een andere diameter en zonder logo VPK.
20-02-2023 historiepenningen
1931-1940
(1939). Erepenning Nederlandsche Houthond. Door (J.J. van Goor). Vz. gezicht op Zaanse houtzaagmolen. Kz. inscriptieruimte boven vignet en binnen omschrift met ietwat komische Franse tekst: NE VOUS SANS MOI - NE MOI SANS VOUS. O.n.v. Jhr. C. Sandberg, Nijmegen.
Brons (slechte legering) 60,3 mm., KB V-1359. Lichte verkleuring vz., lichte corrosie kz. Prachtig. € verkocht / sold
   
20-02-2023 historiepenningen
1931-1940
1937. 350e geboortedag J.P. Coen. Door E. Hüttl. Vz. borstbeeld Coen bijna en face. Kz. inscriptieruimte boven Rijkswapen.
Brons (slecht brons, slagstreepjes in metaal) 49,9 mm. Prachtig. € 20,00

N.B. Vervaardigd bij 'De Stichtsche Fabriek van Zilverwerken'.

   
20-02-2023 historiepenningen
1931-1940
1937. Den Haag. Tentoonstelling Kynologenclub De Hofstad. Door (M.P.J. Fleur -vz.-). Vz. rijkswapen en Haags wapenschild. Kz. vijfregelig opschrift.
Brons verguld 50 mm., KB V-1111; Matzen 323. Prachtig. € 10,00