Historiepenningen 20e - 21e eeuw

Vpk VPk VPK vpk vPK vpK

De Vereniging voor Penningkunst, in de wandeling "VPK", werd in 1925 opgericht.te Amsterdam met als hoofddoel de penningkunst als kunstvorm bekendheid te geven. Nu, in 2023, mogen we rustig zeggen dat deze opzet geslaagd is. De soms trendzettende ontwerpen van bekende of minder bekende medailleurs/medaillistes, geslagen of gegoten, geven een goed beeld van de veranderingen in bijna 100 jaar.

Veel is geschreven over Verenigingspenningen. In jaarverslagen van de VPK zelf, in de Geuzenpenning en in De Beeldenaar. Desalniettemin willen we hier graag ιιn boek aanbevelen: HANDZAME SCULPTUUR van Louk Tilanus, door ons afgekort naar HS. Met een zeer verfrissende blik worden alle penningen tot en met 2000 'gerecenseerd' en in kleur afgebeeld.

Alle illustraties komen uit ons archief en kunnen qua kleur/patina afwijken van de geleverde penningen.
 


Alle illustraties zijn niet op ware grootte, let op de diameter in de tekst!

Please check the text for the correct diameters of the medals as the photos are not actual size!

1926. Zilveren huwelijk Wilhelmina & Hendrik. Door J.J. van Goor in opdracht van De Vereniging voor Penningkunst. Vz. borstbeelden van Wilhelmina, Hendrik en prinses Juliana naar links. Kz. wapenschilden.
Brons 41 mm., KB III-38; HS pag. 43-45. Prachtig. € 45,00
(1926). Amsterdam. Opening Tropenmuseum. Door (J.J. van Goor) in opdracht van De Vereniging van Penningkunst. Vz. het museum boven wapens van Oost-Indiλ, Nederland en West-Indiλ. Kz. tekst tussen tropische planten.
Brons 60 mm., KB III-132; HS pag. 47-49. Prachtig. € 55,00
1928. Schoonheid in sport. Door Jaap Kaas in opdracht van De Vereniging voor Penningkunst. Vz. gestileerde hardloper in gestileerd Olympisch Stadion. Kz. jaartal + logo VPK.
Brons 41 mm., KB III-213; HS pag. 55-57. Prachtig. € 65,00
1929. Ter ere van Johan Maurits van Nassau-Siegen, "De Braziliaan". Door C.J. van der Hoef in opdracht van de Verening voor Penningkunst. Vz. gekroond wapenschild van Maurits. Kz. monogram Geoctroieerde Westindische Compagnie.
Brons 60 mm., Jintes/Pol 207; KB III-325; HS pag. 71-73. Prachtig. € 100,00
1930. Plan drooglegging Zuiderzee. Door Gijs Jacobs van den Hof i.o.v. de Vereniging voor Penningkunst. Vz naakte vrouw uit visrijk water stijgend. Kz. kaart van de ontworpen Zuiderzeepolders met omringende provincies.
Brons 60 mm., KB III-451; HS pag. 79 e.v. Prachtig. € 125,00
1930. Artis. Door Tjipke Visser i.o.v. de Vereniging voor Penningkunst. Vz. twee kraanvogels. Kz. tekst.
Brons 60 mm., KB III-452; HS pag. 75 e.v. Prachtig. € 100,00
1931. J.C.J. van Speijk voor 100 jaar overleden. Door J.J. van Goor in opdracht van De Vereniging voor Penningkunst. Vz. borstbeeld van Van Speijk iets naar links. Kz. kanonnneerboot No 2 voor Antwerpen.
Brons 60 mm., KB III-494; HS pag. 83-85. Prachtig. € 50,00
(1931). Vrede.  Door Dirk Bus i.o.v. de Vereniging voor Penningkunst. Vz. zittende Piλta met gestorven soldaat op haar schoot. Kz. gestileerde vredesengel.
Brons 60 mm., KB III-534; HS pag. 87 e.v. Prachtig. € 40,00
1932. Amsterdam. Derde eeuwfeest Athenaeum Illustre.   Door L.H. Sondaar i.o.v. de Vereniging voor Penningkunst. Vz. gestileerde St. Agnietenkapel aan de Oudezijds Voorburgwal; symbolen van de faculteit. Kz. brandend Romeins lampje.
Brons 60 mm., KB III-583; van Scheepen 6; HS pag. 91-93. Prachtig. € 35,00
1932. Dr. Johan Wagenaar.   Door G.J.W. Rueb i.o.v. de Vereniging voor Penningkunst. Vz. borstbeeld van Wagenaar naar links. Kz. arend met gespreide vleugels boven lier.
Brons 60 mm., KB III-600; HS pag. 95 e.v. Prachtig. € 45,00
1933. Lucas van Leyden voor 400 jaar overleden. Door G.J. van der Veen i.o.v. de Vereniging voor Penningkunst. Vz. zelfportret van Van Leyden. Kz. de schilder met schildersezel van achteren gezien.
Brons 60 mm., KB III-689; HS pag. 99 e.v. Prachtig. € 100,00
1933. Rijstbouw in Nederlands-Indiλ.  Door (H.A. van den Eijnde)  i.o.v. de Vereniging voor Penningkunst. Vz. karbouw met katjong. Kz. rijsthuisjes temidden van Sawah's.
Brons 60 mm., KB III-704; HS pag. 103 e.v. Prachtig. € 75,00
1934. Lucht en water.  Door Leendert Bolle  i.o.v. de Vereniging voor Penningkunst. Vz. albatros boven vissersbootje. Kz. vissen in de zee.
Brons 60 mm., KB III-806; HS pag. 107 e.v. Prachtig. € 60,00
1934. Amsterdam. Overlijden architect H.P. Berlage.  Door Nel Klaassen  i.o.v. de Vereniging voor Penningkunst. Vz. hoofd van Berlage naar links. Kz. klokkentoren en gedeelte Koopmansbeurs.
Brons 60 mm., KB III-769; HS pag. 111 e.v. Prachtig. € 50,00
1935. Mr.P.W.A. Cort van der Linden, staatsman. Door Theo van Reijn i.o.v. de Vereniging voor Penningkunst. Vz. portret van Van der Linden naar links. Kz. om- en opschrift.
Brons 60 mm., KB V-940; HS pag. 115-117. Prachtig. € 40,00
   
1935. K.J.L. ALberdingk Thijm (Lodewijk van Deyssel).  Door L.P.J. Braat  i.o.v. de Vereniging voor Penningkunst. Vz. hoofd van Alberdingk Thijm naar links. Kz. tekst boven brandende fakkel.
Brons 60 mm., KB V-941; HS pag. 119 e.v. Prachtig. € 40,00
1936. Vierde eeuwfeest sterfdag Erasmus. Door B. Ingen-Housz i.o.v. de Vereniging voor Penningkunst. Vz. portret Erasmus naar links met muts en bontkraag. Kz. uil met narrenkap op wereldbol.
Brons 60 mm., KB V-1002; HS pag. 123 e.v. Prachtig. € 100,00
1937. Toon Dupuis, beeldhouwer. Door Jeanne Wichers i.o.v. de Vereniging voor Penningkunst. Vz. hoofd van Dupuis naar links. Kz. beeldhouwer aan het werk.
Brons 60 mm., KB V-1088; HS pag. 127 e.v. Prachtig. € 75,00
1937. Jhr. Mr. B.C. de Jonge. Door (L.O. Wenckebach) in opdracht van De Vereniging voor Penningkunst. Vz. borstbeeld van De Jonge naar rechts. Kz. gehelmd wapenschild.
Brons 60 mm., KB V-1132; HS pag. 131-133. Prachtig. € 60,00
1937. Jhr. Dr. J. Loudon. Door Toon Dupuis in opdracht van de Vereniging voor Penningkunst. Vz. borstbeeld van Loudon naar links. Kz. vijfregelig opschrift.
Brons 60 mm., KB V-1133; HS pag. 135-137. Prachtig. € 45,00
1938. J.F. Buziau, komiek.  Door M. Gobius  i.o.v. de Vereniging voor Penningkunst. Vz. portret Buziau bijna en face. Kz. Buziau op het toneel in rokkostuum.
Brons 60 mm., KB V-1386; HS pag. 143 e.v. Prachtig. € 40,00
1939. Eeuwfeest Nederlandsche Spoorwegen.  Door F.J. van Hall  i.o.v. de Vereniging voor Penningkunst. Vz. trekschuit; 1e locomotief; mensen in 19e eeuwse kledij. Kz. front van een E-loc en het oude vignet van de N.S.
Brons 60 mm., KB V-1295; HS pag. 147 e.v. Prachtig. € 125,00
1939. Geestelijke herbewapening. Door F. Hoevenagel i.o.v. De Vereniging voor Penningkunst. Vz. staande vrouwenfiguur met weegschaal en bijbel. Kz. aambeeld onder vis, weegschaal etc.
Brons 60 mm., KB V-1385; HS pag. 151-153. Prachtig. € 40,00
1940. Opbouw.  Door Han Richters  i.o.v. de Vereniging voor Penningkunst. Vz. naakte metselaar met troffel en bakstenen. Kz. zesregelig gedicht van Truus Gerhardt.
Brons 60 mm., KB V-1468; HS pag. 159 e.v. Prachtig. € 50,00
1941. Admiraal Cornelis Tromp. Door Albert Termote i.o.v. de Vereninging voor Penningkunst. Vz. borstbeeld en face. Kz. familiewapen, gehouden door een leeuw en griffioen, rustend op twee ankers.
Brons 60 mm., KB V-1493; HS pag. 163 e.v. Prachtig. € 60,00
1945. Herkregen vrijheid. Door W.J. Valk i.o.v. de Vereniging voor Penningkunst. Vz. naakte juichende vrouw. Kz. vijfregelig opschrift.
Brons 65 mm., KB V-1627; HS pag. 179 e.v. Prachtig. € 50,00
1947. P.C. Hooft 1581-1647, dichter, toneelschrijver en historicus. Door J.C. Hekman in opdracht van De Vereniging voor Penningkunst. Vz. hoofd van Hooft met kanten kraag naar rechts. Kz. het Muiderslot.
Brons 50 mm., KB V-1698; HS pag. 187-189. Prachtig. € 50,00
1947. Hulde Nederlandse vrouwen in Japanse concentratiekampen. Door Titus Leeser i.o.v. De Vereniging voor Penningkunst. Vz. geboeide vrouw. Kz. tekst boven twee palmbomen.
Brons 60 mm., KB V-1754; HS pag. 191-193. Prachtig. € 80,00
1948. 50-Jarig regeringsjubileum koningin Wilhelmina. Door Loeki Metz i.o.v. de Vereniging voor Penningkunst. Vz. vrouw te paard naar links. Kz. versierde hoofdletter W tussen jubileumdata.
Brons gegoten 60 mm., KB V-1770; HS pag. 195 e.v. Prachtig. € 95,00
1948. Inhuldiging koningin Juliana. Door J.C. Hekman i.o.v. de Vereniging voor Penningkunst. Vz. portret van Juliana iets naar rechts. Kz. staande Nederlandse maagd- en leeuw boven koningskroon.
Brons 60 mm., KB V-1794; HS pag. 199 e.v. Prachtig. € 40,00
1949. Hulde aan onze soldaten in Indonesiλ.  Door (Geurt Brinkgreve) i.o.v. de Vereniging voor Penningkunst. Vz. buste generaal Spoor naar rechts. Kz. staande soldaat met boer en pikolan dragende inlander.
Brons 60 mm., KB V-1855; HS pag. 207 e.v. Prachtig. € 50,00
1950. Reis prins Bernhard naar de West.  Door Pol Dom in opdracht van De Vereniging voor Penningkunst. Vz. de prins in militair uniform. Vliegdekschip op de achtergond.  Kz. tienregelig opschrift.
Brons 60 mm., KB V-1892; HS pag. 211-213. Prachtig. € 40,00
1950. 25 Jaar Vereniging voor Penningkunst. Door J.B. Gutterswijk in opdracht van  De Vereniging voor Penningkunst. Vz. zittende naakte vrouw een penning bestuderend. Kz. logo VPK.
Brons 60 mm., KB V-1907; HS pag. 215-217. Prachtig. € 50,00
1952. Prinses Beatrix. Door A.C. Blok in opdracht van De Vereniging voor Penningkunst. Vz. hoofd van Beatrix naar links. Kz. ruitvormig gekroond wapenschild tussen oranjeappeltjes.
Brons 60 mm., KB V-2028; HS pag. 223-225. Prachtig. € 50,00
1953. Watersnood.  Door L.O. Wenckebach in opdracht van De Vereniging voor Penningkunst. Vz. man met hooggeheven gebalde vuisten reikt het water tot aan de kin. Kz. vliegend duifje met takje in de bek.
Brons 60 mm., KB V-2072; HS pag. 231-233. Prachtig. € 50,00
1955. Tien jaar bevrijding. Door (J.Ph.L. Petri) in opdracht van De Vereniging voor Penninkunst. Vz. vier ineengestrengelde naakte en uitgemergelde mannen. Kz. ineengedoken gehurkte man.
Brons gegoten 81 mm., KB V-2210; HS pag. 243-245. Prachtig. € 70,00
1956. John Rδdecker, beeldhouwer, 1885-1956.  Door Han Rδdecker  in opdracht van De Vereniging voor Penningkunst. Vz. borstbeeld van Rδdecker naar links. Kz. naakt meisje, liggende leeuw, uil en duif.
Brons gegoten 83,5 mm., KB V-2263; HS pag. 247-249. Prachtig. € 65,00
(1958). Witte Cornelisz. de With voor 300 jaar overleden. Door Cor van Kralingen in opdracht van De Vereniging voor Penningkunst. Vz. Witte de With in vice-admiraalsuniform. Kz. zeeslag.
Brons 65 mm., KB V-2510; HS pag. 267-269. Prachtig. € 50,00
1962. Jan Pieterszoon Sweelinck. Door Loeki Metz i.o.v. De Vereniging voor Penningkunst. Vz. borstbeeld Sweelinck naar links. Kz. Sweelinck achter orgel.
Brons 65 mm., KB VI-2738; HS pag. 279-281. Prachtig. € 90,00

NB Tilanus vermeldt dat deze penning is gegoten; wij zijn het daar niet mee eens.
1964. William Shakespeare 1564-1964. Door (V.P.S. Esser)  i.o.v. de Vereniging voor Penningkunst. Vz. hoofd van Shakespeare naar links. Kz. naam en jubileumdata.
Brons gegoten 54-56 mm., KB VI-2938; HS pag. 295 e.v. Prachtig. € 85,00
1965. Hendrik de Keyser. Door Frank Letterie i.o.v. de Vereniging voor Penningkunst. Vz. borstbeeld naar rechts. Kz. tuchthuispoort te Amsterdam.
Brons gegoten 62 mm., KB VI-3063; HS pag. 303 e.v. Prachtig. € 150,00
1967. Leda en de Zwaan. Door Federico Carasso i.o.v. de Verening voor Penningkunst. Vz. Leda in innige omstrengeling met een zwaan, naar de Griekse mythe. Kz. de keerzijde van de voorzijde.
Brons gegoten 52 x 55 mm., KB VI-3401; HS pag. 315 e.v. Prachtig. € 175,00

1968. Herdenking begin 80-jarige oorlog. Door H.J.J. Dannenburg i.o.v. de Vereniging voor Penningkunst. Vz. hoofd Willem van Oranje naar rechts. Kz. strijdende leeuw (de Nederlanden) en panter (Spanje).
Brons gegoten 61-62 mm., KB VI-3480; HS pag. 323-325. Prachtig. € 75,00

1969. Zomer. Door (Ruth Brouwer) i.o.v. de Vereniging voor Penningkunst. Vz. moeder met kind tussen bloemen. Kz. opschrift omgeven door bloemen en bladeren.
Brons gegoten 62,5-63,5 mm., KB VI-3567; HS pag. 327-330. Prachtig. € 75,00
1970. 150 Jaar electriciteit. Door (R. Hettema) i.o.v. De Vereniging voor Penningkunst. Vz. symbolische voorstelling van electriciteit in de natuur. Kz. hand tussen negatieve en positieve pool.
Brons 60,6 mm., KB VI-3619; HS pag. 331-333. Prachtig. € 35,00
(1970). Wordt wat gij zijt. Door Floyd T. de Witt i.o.v. De Vereniging voor Penningkunst. Vz. meisjeshoofd naar links, dochter van de medailleur. Kz. kind op hobbelpaard.
Brons gegoten 48,5 - 49 mm., KB VI-3729; HS pag. 335-337. Prachtig. € 100,00
1971. Hoekig en rond. Door F. Wevers i.o.v. De Vereniging voor Penningkunst. Vz. twee vazen. Kz. decentrische cirkel.
IJzer 60 mm., KB VI-3708; HS pag. 339-341. Prachtig. € 50,00

 

(1972). Maria Montessori. Door Nynke Jelles-Schepers i.o.v. de Vereniging voor Penningkunst. Vz. borstbeeld van Montessori naar links tussen jaartallen. Kz. kind van achteren gezien. Omschrift: VIA D'AMORE INDICATA DAL BAMBINO [de weg van de liefde wordt gewezen door het kind].
Brons gegoten, 75-78 mm., KB VI-3767; HS pag. 343 e.v. Prachtig. € 60,00
(1973). Herder met schapen. Door Christl Seth-Hφfner i.o.v. de Vereniging voor Penningkunst. Vz. herder, op de rug gezien, met kudde schapen. Kz. groep grazende schapen.
Brons gegoten ± 63 mm, KB VI-3817; HS pag. 347 e.v. Prachtig. € 100,00
1973. Vondelparkslaper. Door J.H. Horna i.o.v. De Vereniging voor Penningkunst. Vz. naakte slapende jongen van bovenaf gezien. Kz. centraal een uil. Daaromheen het wapen van Amsterdam, jaartal, vignet VPK, naam medailleur.
Brons gegoten 70 mm., HS pag. 355-357. Prachtig. € 65,00
1975. 400 Jaar Leidse universiteit. Door Ek van Zanten i.o.v. De Vereniging voor Penningkunst. Vz. staande oehoe. Kz. plattegrond Leiden uit 1575.
Brons 69 mm., KB VI-3945; HS pag. 363-365. Prachtig. € 50,00

1975. Half eeuwfeest VPK. Door Paul Grιgoire i.o.v. de Vereniging voor Penningkunst. Vz. zegewagen begeleidt door Amor. Kz. grote L met embleem VPK.
Zilver gegoten 29 mm., HS pag. 367 e.v. Prachtig. € 40,00
1977. Zonder Titel. Door Ger Zijlstra i.o.v. De Vereniging voor Penningkunst. Vz. abstracte weergave van het begrip 'Zonder Titel'. Kz. signatuur medailleur en logo VPK.
Brons gegoten ca. 75 mm., HS pag. 379-381. Prachtig. € 30,00

(1978). Bertolt Brecht. Door Geer Steyn i.o.v. de Vereniging voor Penningkunst. Vz. hoofd van Brecht naar links. Kz. tekst naast staande Brecht: ES / GEHT AVCH / ANDERS, / DOCH SO / GEHT / ES AVCH
Brons gegoten circa. 59 mm., HS pag. 391 e.v. Prachtig. € 45,00

1978. Haarlem. 200 Jaar Teylers Stichting. Door (Francisca Weinberg) i.o.v. de Vereniging voor Penningkunst. Vz. fossiele schelp. Kz. wrijvingselectriseermachine van Van Marum.
Brons gegoten ca. 57-59 mm., HS pag. 395 e.v. Prachtig. € 35,00

1980. Vierkant met cirkel in hoek. Door Lijsbeth Teding van Berkhout i.o.v. de Vereniging voor Penningkunst.  Dubbelpenning die in elkaar geschoven kan worden.
Roodkoper (gepolijst) 60 x 60 mm., HS pag.403 e.v. Prachtig. € 50,00
(1980) A Bird in the Hand is worth two in the Bush. Door Theo van de Vathorst in opdracht van de Vereniging voor Penningkunst. Vz. naakte zittende vrouw. Kz. tekst tussen bladeren.
Brons gegoten ca. 60 mm., HS pag. 407-409. Prachtig. € 125,00

(1981). Geboortepenning. Door (Jet Schepp i.o.v. de Vereniging voor Penningkunst. Vz. peuter in liggende houding. Kz. babyspeeltuigje zoals die boven de wieg hangt.
Brons gegoten 52 mm., HS pag. 411 e.v. Prachtig.
€ 40,00
(1982). Kiem. Door Wien Cobbenhagen i.o.v. De Vereniging voor Penningkunst. Vz. kiemend zaadje. Kz. gestileerde vlakvullende letters PK.
Brons gegoten 56 mm., HS pag. 415-417 e.v. Prachtig. € 20,00

1982. Holle Bolle Gijs. Door Cornelis de Vries i.o.v. de Vereniging voor Penningkunst. Vz. holle bolle Gijs in vol ornaat. Kz. tonnen, stier, kalf, geit etc.
Brons gegoten 64 mm., HS pag. 419 e.v. Prachtig. € 30,00

1983. 400e Geboortedag Hugo de Groot. Door Jos Reniers i.o.v. De Vereniging voor Penningkunst. Vz. hoofd De Groot naar rechts. Kz. zijn naam in vlakvullende letters.
Brons gegoten 65 mm., HS pag. 423-425. Prachtig. € 60,00

(1984). Willy the naughty cat. Door Carla Klein i.o.v. de Vereniging voor Penningkunst. Vz. slapende 'opgerolde' kat. Kz. afdrukken van poezenvoetjes.
Brons gegoten 60,5 mm., HS pag. 431 e.v. Prachtig. € 50,00

(1984). Gόnter Grass - De Bot. Door (Frank Letterie) i.o.v. de Vereniging voor Penningkunst. Vz. hoofd van Grass met een bot (vis). Kz. echtpaar met kind in een loofhut van pompoenbladeren.
Brons gegoten 80 mm., HS pag. 435 e.v. Prachtig. € 65,00

(1986). Duifje van Noach. Door (Ruth Brouwer) i.o.v. de Vereniging voor Penningkunst. Vz. duifje met vredestak. Kz. zesregelig opschrift.
Brons gegoten 42 mm., HS pag. 443 e.v. Prachtig. € 85,00

(1986). V.P.S. Esser. Door (Wilfried Put) i.o.v. de Vereniging voor Penningkunst. Vz. hoofd van Esser naar links. Kz. naamgeving.
Brons gegoten 64 mm., HS pag. 447 e.v. Prachtig. € 60,00

1987. Arnhem, 75 jaar openluchtmuseum. Door Jannes Limperg i.o.v. de Vereniging voor Penningkunst. Vz. opschrift op vier iets hellende vlakken. Kz. tekst op vier hellende vlakken; ιιn vlak met teruggetrokken hoek waaronder ruitjespatroon.
Brons gegoten met centraal vierkant gat 64 mm., HS pag. 455 e.v. Prachtig. € 50,00

1988. Amsterdam. Eeuwfeest concertgebouw- en orkest. Door Eefke Cornelissen i.o.v. de Vereniging voor Penningkunst. Vz. opschrift met muzieksymbool. Kz. slinger van een metronoom.
Brons 70 mm., gepatineerd. HS pag.463 e.v. Prachtig. € 25,00

(1988). De jonge Rembrandt. Door (V.P.S. Esser) i.o.v. de Vereniging voor Penningkunst. Vz. hoofd Rembrandt naar rechts, een ontwerp uit 1984. Kz. grote, bijna vlakvullende hoofdletter R.
Brons gegoten 58 x 65 mm. HS pag. 467 e.v. Prachtig. € 100,00

(1988). De oude Rembrandt. Door (V.P.S. Esser) i.o.v. de Vereniging voor Penningkunst. Vz. hoofd Rembrandt naar rechts, een ontwerp uit 1958. Kz. zijn naam, verdeeld over drie regels.
Brons gegoten 71 x 74 mm. HS pag. 471 e.v. Prachtig. € 80,00 

1989. 150 Jaar Nederlandse Spoorwegen. Door (Lucie Nijland) i.o.v. de Vereniging voor Penningkunst. Vz. acht gestileerde treinstellen. Kz. netwerk van knooppunten.
Brons 65 mm., HS pag. 479 e.v.  Prachtig. € 30,00

(1990). Welkomstpenning VPK. Door (Christien Nijland) i.o.v. de Vereniging voor Penningkunst. Vz. gevouwen vlakken. Kz. idem.
Messing, achthoekig 51,5 mm., HS pag. 499 e.v. Prachtig. € 70,00

 

 

(1992). 67e Algemene Ledenvergadering Vereniging voor Penningkunst. Door L. Botter. Vz. plattegrond ouder kern Schoonhoven. Kz. embleem MTS-vakschool.
Zilver 30 mm. Prachtig/FDC. € 75,00

N.B. Vervaardigd in zilver in een oplage van 100, alleen voor deze ALV; gebruikmakend van de stempels uit 1990.

(1993). Belle van Zuylen. Door Paulus Reinhard i.o.v. de Vereniging voor Penningkunst. Vz. silhouet van Van Zuylen naar rechts. Kz. impressie kasteel Zuylen.
Brons gegoten 72-74 mm. HS pag.507 e.v. Prachtig. € 100,00

(1994). De Boeienkoning (inschrijfpenning). Door Theo van de Vathorst in opdracht van de Vereniging voor Penningkunst. Vz. de boeienkoning van voren gezien. Kz. de achterzijde van de boeienkoning.
Brons gegoten, onrond, ca. 70 mm. HS pag. 519-521. Prachtig. € 400,00

(1996). Welkomstpenning VPK. Door Geer Steyn i.o.v. de Vereniging voor Penningkunst. Vz. letters PK. Kz. het woord 'welkom' op speelse en aparte wijze weergegeven. Lichtrood terracotta 31-33 mm., HS pag. 539-541. Prachtig. € 150,00

1998. Koningin Beatrix 60 jaar. Door Tony van der Vorst in opdracht van De Vereniging voor Penningkunst. Vz.portret Beatrix nara links. Kz. gekroonde letter B
Brons gegoten 75-77 mm. HS pag. 559-561. Prachtig. € 70,00
2000. Welkomstpenning VPK. Door Lijsbeth Teding van Berkhout in opdracht van De Vereniging voor Penningkunst. Drie transparante blokjes, gezaagd en gefreesd.
Acrylaat 60 x 30 x 15 mm. en 2 x 30 x 30 x 15 mm. HS pag. 575-577. Prachtig. € 75,00

N.B. Door de bijna volkomen transparantie is het lastig om van dit object een fatsoenlijke illustratie te maken.

2000. 75 Jaar VPK. Door Christien Nijland i.o.v. de Vereniging voor Penningkunst. Vz. drie cirkels met tekst in vierkant met omgeslagen hoek. Kz. jaartallen en gestileerd beeldmerk VPK.
Brons 62 x 62 mm. HS pag.583 e.v. Prachtig. € 30,00

(2002). Jaarpenning Vrede. Door Heleen Levano i.o.v. de Vereniging voor Penningkunst. Vz. duif met vergiet en olijftak. Kz. fragmenten uit het gedicht 'Vrede' van Leo Vroman.
Grijs keramiek 150 x 372 mm. Prachtig. € 45,00

(2003). Ter ere van prins Claus. Door Elisabeth Varga i.o.v. De Vereniging voor Penningkunst. Vz. portret Claus iets naar links. Kz. tekst met Nederlandse leeuw.
Brons gegoten 70-72 mm. Prachtig. € 100,00

2005. Greet Kemper-Koel 25 jaar secretaris VPK. Door Jos Reniers in opdracht van De Vereniging voor Penningkunst. Vz. portret Greet naar links. Kz. tweeregelig opschrift in wel heel aparte belettering.
Brons gegoten 89-90 mm. Prachtig. € 100,00

2006. Vrede - Vrijheid. Door Ralph Prins i.o.v. De Vereniging voor Penningkunst. Vz. symbolische weergave van vrede met een veer binnen een rand prikkeldraad. Kz. symbolische weergave van vrijheid met een bloeiend plantje binnen een rand van prikkeldraad.
Brons gegoten 75 mm. Prachtig. € 70,00

 

 

2008. Handwiel. Door Guido Geelen i.o.v. de Vereniging voor Penningkunst. Een wiel van een brandkraan in een washandje.
Aluminium gegoten (het wiel) veelhoekig 90 x 90 mm. Prachtig. € 85,00

2013. Vergezichten. Door (Catrien van Amstel) i.o.v. de Vereniging voor Penningkunst. Vz. horizontale lijn met inkeping. Kz. symbolisch figuur.
Brons gegoten, grijs gepatineerd ca. 84 mm. Prachtig. € 85,00

Referenties:

HS = Handzame Sculptuur - de geschiedenis van de Vereniging voor Penningkunst. L.Tilanus, Amsterdam 2000. Gebonden, 604 pagina's.

KB = Koninklijke Begeer:
Deel II = N.V.Koninklijke Nederlandsche Edelmetaalbedrijven Van Kempen, Begeer en Vos, 30 juni 1919 - 1925.
Deel III = N.V.Ateliers voor Edelsmeedkunst en penningkunst voorheen "Koninklijke Begeer" 1925 - 1935.
Deel V = N.V. Koninklijke Begeer ateliers voor edelsmeed- en penningkunst, Voorschoten. 1935 - 1960.
Deel VI = N.V. Koninklijke Begeer ateliers voor edelsmeed- en penningkunst, Voorschoten. 1960 - 1975.